|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Bầu Hiển tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT ngân hàng SHB

16:29 | 26/04/2022
Chia sẻ
Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, ông Đỗ Quang Hiển (tức bầu Hiển) tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT của ngân hàng SHB. Đồng nghĩa với việc, ông sẽ không giữ chức Chủ tịch của Tập đoàn T&T trong cùng nhiệm kỳ.

Ông Đỗ Quang Hiển tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ  2022 – 2027. (Ảnh: SHB).

Theo thông tin từ Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB - Mã: SHB), ngày 26/4, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát SHB đã họp và bầu chức danh và và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Theo đó, ông Đỗ Quang Hiển (tức bầu Hiển) tiếp tục được bầu nắm giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ  2022 – 2027.

HĐQT SHB cũng thống nhất chức danh đối với các thành viên HĐQT còn lại, cụ thể: Ông Võ Đức Tiến - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Thái Quốc Minh - thành viên Hội đồng Quản trị, ông Nguyễn Văn Lê - thành viên Hội đồng Quản trị, ông Đỗ Quang Vinh - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc; ông Đỗ Văn Sinh - thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng trên 12%, vốn điều lệ tăng trưởng 37% so với năm 2021, lợi nhuận trước thuế dự kiến tối thiểu 11.686 tỷ đồng, tăng 87%; dự kiến chia cổ tức năm 2022 từ 18%.

Cùng với đó, định hướng phát triển cho tới năm 2026 ngân hàng đặt mục tiêu vươn lên Top 3 ngân hàng tư nhân về lợi nhuận, vốn điều lệ, tổng tài sản và tổng dư nợ tín dụng.

 Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của SHB. (Nguồn: Tài liệu đại hội SHB).

Đại hội cổ đông đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu (hơn 400 triệu cổ phiếu), đồng thời chào bán hơn 533 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:20. Qua đó, ngân hàng tăng vốn điều lệ từ 26.673 tỷ đồng lên hơn 36.007 tỷ đồng, tương đương tăng 35%. 

Ngân hàng cũng dự kiến sẽ phát hành ít nhất 20% cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài và đầu tư chiến lược nước ngoài. Phương án sẽ được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông, khách hàng, nhà đầu tư và lợi ích của SHB.

Diệp Bình

Tỷ giá - điểm nóng trên thị trường tiền tệ cuối quý III
Tỷ giá USD trong nước đã có những bước nhảy vọt trong khoảng thời gian gần đây và trở thành điểm nóng của thị trường tiền tệ cuối quý III.