Nhà đất

Bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh, Hải Phát Invest báo lãi ròng quí I gần gấp đôi cùng kì

12:34 | 02/05/2020

Chia sẻ

Bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh, lợi nhuận sau thuế quí I/2020 của Hải Phát Invest vẫn tăng trưởng gần gấp đôi so với cùng kì, đạt gần 34 tỉ đồng.

Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, Mã: HPX) vừa công bố BCTC hợp nhất quí I/2020 với doanh thu thuần đạt gần 360 tỉ đồng, tăng 7,5% so với cùng kì năm trước; lợi nhuận sau thuế gần 34 tỉ đồng, gần gấp đôi cùng kì (18 tỉ đồng).

Doanh thu phần lớn đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản, chiếm 80% cơ cấu. Chi phí giá vốn tăng không đáng kể nên biên lợi nhuận gộp được cải thiện, ghi nhận tăng lên 21% (cùng kì năm trước 15%).

Trong kì, doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp tăng mạnh lên gần 63 tỉ đồng (chủ yếu là lãi bán các khoản đầu tư với số tiền hơn 59 tỉ đồng), trong khi cùng kì khoản mục này chỉ ghi nhận hơn 2 tỉ đồng.

Theo giải trình của HPX, trong quí đầu năm, Công ty đã tập trung chủ yếu hoàn thành và bàn giao căn hộ cho khách hàng tại dự án HP Plaza và dự án Phú Lương, cộng với sự gia tăng đáng kể của doanh thu tài chính dẫn tới lợi nhuận sau thuế cao hơn so với năm trước.

Bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh, Hải Phát Invest báo lãi ròng quí I gần gấp đôi cùng kì - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo giải trình HPX

Tại thời điểm 31/3/2020, tổng tài sản của HPX giảm nhẹ gần 2% so với đầu năm còn 6.704 tỉ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm hơn 50%, xuống còn 188 tỉ đồng.

Nợ phải trả giảm HPX tại ngày 31/3 là 3.680 tỉ đồng, giảm 156 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 1,2 lần.

Hàng tồn kho trong kì giảm 130 tỉ đồng còn 2.030 tỉ đồng. Trong đó, chiếm một nửa là bất động sản để bán đã hoàn thành với hơn 1.000 tỉ đồng. Vào ngày 31/3, một số tài sản là hàng tồn kho tại Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội Phú Lãm được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đô Thành.

Ngoài ra, doanh nghiệp vẫn còn ghi nhận hơn 45 tỉ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại dự án Tân Tây Đô và hơn 2,7 tỉ đồng tại Dự án Tây Nam An Khánh. 

Bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh, Hải Phát Invest báo lãi ròng quí I gần gấp đôi cùng kì - Ảnh 2.

Nguồn: BCTC hợp nhất quí I/2020 Hải Phát Invest.

Năm 2020, HPX đặt kế hoạch doanh khiêm tốn với doanh thu hợp nhất đạt 2.138 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 412 tỉ đồng, lần lượt giảm gần 38% và 9% so với kết quả thực hiện năm 2019.

Hà Lê