|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

BaoViet Bank bầu bổ sung HĐQT

14:53 | 24/02/2024
Chia sẻ
BaoViet Bank vừa bầu bổ sung ba thành viên HĐQT, nâng tổng số thành viên lên 8 người.

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) vừa công bố biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường 2024 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020 - 2025. ĐHĐCĐ được tổ chức vào ngày 6/2/2024 tại Hội trường Lotus, số 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo đó, ĐHĐCĐ đã tán thành 100% với việc bầu bổ sung ba thành viên HĐQT. Sau khi bầu bổ sung, số thành viên trong HĐQT của BaoViet Bank là 8 người, trong đó ông Lưu Quyết Thắng giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2023, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng đạt 44,6 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Xét lũy kế cả năm, ngân hàng thu về 71,6 tỷ đồng, chỉ nhích nhẹ 1,5% so với năm 2022.

Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2023 của BaoViet Bank đạt 84.645 tỷ đồng, tăng 8,1%. Trong đó, cho vay khách hàng vọt lên 24,7%, đạt 41.400 tỷ đồng, tiền gửi ở các TCTD khác tăng 33% lên 15.591 tỷ đồng.

Số dư tiền gửi của BaoViet Bank cũng tăng 37,7%, lên 52.848 tỷ đồng. So với đầu năm, số dư nợ xấu đã tăng 49,2%, ở mức 1.655 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ nợ xấu 3,95%

Minh Quang