Hàng hóa

Báo cáo Bộ NN&PTNT tháng 10/2018

11:02 | 08/11/2018

Chia sẻ

Báo cáo Kết quả thực hiện sản xuất, kinh doanh tháng 10/2018 ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT).

bao cao bo nnptnt thang 102018

Báo cáo Kết quả thực hiện sản xuất, kinh doanh tháng 10/2018 ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Baocao_T10_2018_Bo_NNPTNT.pdf

Phụ lục: Phuluc_T10_2018__Bo_NNPTNT.pdf

Xem thêm

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

CHỌN