Hàng hóa

Ấn Độ lập kỉ lục đầu tiên về giá trị xuất khẩu

18:35 | 16/05/2019

Chia sẻ

Trong năm 2018 - 2019, giá trị xuất khẩu hàng hóa của Ấn Độ đạt 331,02 tỉ USD. Đây là mức cao kỉ lục từ trước đến nay của quốc gia đông dân này.

Theo số liệu của Bộ Công Thương Ấn Độ, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong năm 2018 - 2019 (tính từ 4/2018 đến 3/3019) đạt 838,46 tỉ USD, tăng 9,02% so với cùng kì năm trước (đạt 769,11 tỉ USD).

Trong đó xuất khẩu đạt 331,02 tỉ USD, tăng 9,06% so với mức 303,53 tỉ USD của cùng kì năm trước, đây là mức cao kỉ lục từ trước tới nay.Trước đó vào năm 2013 - 2014, xuất khẩu hàng hóa của Ấn Độ đã đạt 314,4 tỉ USD. Tuy nhiên, xuất khẩu các năm sau đó liên tục đạt mức dưới 305 tỉ USD.

Còn nhập khẩu năm nay Ấn Độ đạt 507,44 tỉ USD, tăng 8,99% so với giá trị 465,58 tỉ USD của năm trước.

Theo đó, tổng thâm hụt cán cân thương mại của năm 2018 - 2019 là 176,42 tỉ USD, tăng 8,86% so với mức 162,05 tỉ USD của cùng kì năm trước.

Ấn Độ lập kỉ lục đầu tiên về giá trị xuất khẩu  - Ảnh 1.

Giá trị xuất khẩu của Ấn Độ trong năm 2018 - 2019 đạt mức cao kỉ lục từ trước tới nay.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, riêng trong tháng 3 năm 2019, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Ấn Độ đạt 75,99 tỉ USD, tăng 5,34% so với cùng kì năm trước là 72,14 tỉ USD. 

Trong đó xuất khẩu đạt 32,55 tỉ USD, tăng 11,2% so với 29,32 tỉ USD của cùng kì năm trước; nhập khẩu đạt 43,44 tỉ USD, tăng 1,44% so với 42,82 tỉ USD của cùng kì năm trước.

Thâm hụt thương mại trong tháng 3 là 10,89 tỉ USD, giảm so với mức 13,51 tỉ USD của cùng kì năm trước.

Đối với lĩnh vực dịch vụ, kim ngạch xuất nhập khẩu dịch vụ tháng 2/2019 đạt 26,39 tỉ USD, trong đó xuất khẩu đạt 16,58 tỉ USD, nhập khẩu đạt 9,81 tỉ USD, thặng dư cán cân dịch vụ là 6,78 tit USD.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu dịch vụ trong 11 tháng đầu năm 2018 - 2019 (tính từ 4/2018 đến 2/2019) đạt 301,95 tỉ USD, trong đó xuất khẩu đạt 187,85 tỉ USD, nhâp khẩu đạt 114,1 tỉ USD, thặng dư cán cân dịch vụ là 73,75 tỉ USD.

Như Huỳnh

Theo Kinh tế & Tiêu dùng