Tài chính

ACB lãi hơn 5.100 tỉ đồng sau thuế, nợ xấu tăng 71% trong 9 tháng đầu năm

15:04 | 22/10/2020

Chia sẻ

Mặc dù ghi nhận sụt giảm thu nhập tại các mảng dịch vụ và hoạt động khác nhưng lợi nhuận thuần của ACB vẫn tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.133 tỉ đồng, tăng 15,4% so với cùng kì năm trước.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quí III của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - Mã: ACB), lợi nhuận quí tăng mạnh gần 34% so với cùng kì năm trước đạt 2.592 tỉ đồng trước thuế và 2.975 tỉ đồng sau thuế. 

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ACB đạt 6.411 tỉ đồng, tăng 15,3%, bằng 84,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm của ngân hàng (7.600 tỉ đồng). 

Trong kì, thu nhập lãi thuần, nguồn thu nhập chính của ngân hàng tăng 15,8% mang về 10.166 tỉ đồng. Các mảng hoạt động như kinh doanh ngoại hối, chứng khoán đầu tư, kinh doanh đều ghi nhận kết quả khả quan khi lãi thuần tăng mạnh.

Trong khi đó, các mảng như hoạt động dịch vụ, hoạt động kinh doanh khác có lãi thuần giảm lần lượt 8,6% và 49,1%.

Tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng trong 9 tháng tăng hơn 16% trong khi chi phí chỉ tăng 5,3% dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinhd oanh tăng 24,2% so với cùng kì năm trước. 

Ngân hàng đẩy mạnh việc trích lập dự phòng, chi phí dự phòng rủi ro trong kì tăng gấp hơn 4 lần với 694 tỉ đồng.

ACB lãi hơn 5.100 tỉ đồng sau thuế, nợ xấu tăng 71% trong 9 tháng đầu năm - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh của ACB trong 9 tháng đầu năm (Nguồn: tổng hợp từ BCTC ACB).

Sau 9 tháng đầu năm, cho vay khách hàng tăng trưởng 10,7% đạt 297.386 tỉ đồng, tổng tài sản tăng 9,2% đạt 418.748 tỉ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng tăng 8,6% đạt 334.729 tỉ đồng. 

Đáng chú ý, nợ xấu của ACB tăng mạnh từ 1.449 tỉ đồng lên 2.480 tỉ đồng, tương đương tăng hơn 71% kéo tỉ lệ nợ xấu từ 0,54% cuối năm 2019 lên 0,83% vào cuối tháng 9/2020.

Ngân hàng đã cắt giảm nhẹ nhân viên và đồng thời tăng mức chi cho nhân viên thêm 17,6%.

ACB lãi hơn 5.100 tỉ đồng sau thuế, nợ xấu tăng 71% trong 9 tháng đầu năm - Ảnh 2.

Một số chỉ tiêu tài chính của ACB (Nguồn: tổng hợp từ BCTC ACB).

Trong cơ cấu cho vay khách hàng của ACB, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng mạnh nhất từ hơn 235 tỉ đồng lên gần 831 tỉ đồng, tăng 253%. Nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng 74,8% và nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng 22,4%.

ACB lãi hơn 5.100 tỉ đồng sau thuế, nợ xấu tăng 71% trong 9 tháng đầu năm - Ảnh 3.

Cơ cấu cho vay khách hàng của ACB (Nguồn: BCTC ACB).

 

Diệp Bình