Doanh nghiệp

ABT dự kiến cổ tức năm 2017 tỷ lệ 40 - 50%

20:16 | 04/04/2017

Chia sẻ

Năm 2016, ABT đã chi cổ tức tổng tỷ lệ 45% bằng tiền mặt với số tiền chi tương đương hơn 51 tỷ đồng.

Theo tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2017 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT), HĐQT ABT sẽ trình cổ đông kế hoạch sản lượng thủy sản thành phẩm 8.000 tấn, doanh thu dự kiến 500 tỷ đồng, tăng 18,4% so với thực hiện năm 2016; lợi nhuận trước thuế 60 tỷ đồng, tăng 11,1% so với năm 2016 và cổ tức dự kiến tỷ lệ 40-50%.

Năm 2016, ABT đã chi cổ tức tổng tỷ lệ 45% bằng tiền mặt với số tiền chi tương đương hơn 51 tỷ đồng.

HĐQT ABT cho biết, năm 2016, xuất khẩu sang thị trường châu Ân giảm sút cùng việc cạnh tranh giảm giá của các doanh nghiệp trong nước đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.

Cụ thể, doanh thu năm 2016 của ABT đạt 422 tỷ đồng, giảm 10,9% so với năm 2015 và đạt 84,4% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế 54,4 tỷ đồng, giảm 30,3% so với thực hiện năm 2015 và hoàn thành 90,2% chỉ tiêu đề ra.

Ngọc Nhi