|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

ABBank dự kiến lãi trước thuế 2023 tăng 68%, chia cổ tức tỷ lệ 10%

12:06 | 05/04/2023
Chia sẻ
ABBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2023 tăng 68% so với năm 2022, đạt 2.826 tỷ đồng. Ngân hàng cũng sẽ trình cổ đông thông qua phương án chia cổ tức tỷ lệ 10% và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 68% so với năm 2022, đạt 2.826 tỷ đồng. Tổng tài sản dự kiến tăng 5%, đạt 136,816 tỷ đồng. Huy động thị trường 1 tăng 2%, đạt 93.508 tỷ đồng.

Tăng trưởng tín dụng (bao gồm dư nợ cho vay tổ chức kinh tế và cá nhân, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) ước đạt 97.382 tỷ đồng, tăng 10%. Room tín dụng sẽ được thay đổi từng thời kỳ theo sự cho phép của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của ABBank. (Nguồn: ABBank).

Dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 10%, bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới

Theo tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, lợi nhuận sau thuế năm 2022 của ABBank là 1.353 tỷ đồng. Ngân hàng sẽ trích 5% cho quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, 10% cho quỹ dự phòng tài chính và 2% cho quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Sau khi trích lập các quỹ cộng lợi nhuận còn lại của các năm trước chưa sử dụng, tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối là gần 2.483 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 20/4/2022 là gần 940,95 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau khi chia cổ tức là gần 1.542 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐQT ABBank cũng sẽ trình cổ đông thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ mới 2023-2027. Cụ thể, HĐQT sẽ bao gồm 7 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập. BKS sẽ gồm 3 thành viên, trong đó có 2 thành viên chuyên trách.

Tại cuộc họp ngày 6/3/2023, HĐQT đã thông qua toàn bộ Danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027 nói trên. HĐQT đã trình trình NHNN theo quy định hiện hành của pháp luật và được NHNN có văn bản chấp thuận nhân sự dự kiến bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS ABBank nhiệm kỳ 2023-2027.

 Nguồn: ABBank.

Huyền Phương

Quốc hội Mỹ thông qua dự luật ngân sách ngăn chính phủ đóng cửa
Hạ viện và Thượng viện Mỹ đều đã thông qua dự luật ngân sách tạm thời nhằm ngăn chính phủ đóng cửa. Dự luật chỉ còn chờ chữ ký của Tổng thống Joe Biden để chính thức trở thành luật.