|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

4 tháng đầu năm, ngân sách bội thu hơn 145.000 tỷ đồng

16:05 | 29/04/2023
Chia sẻ
Trong 4 tháng đầu năm 2023, tổng thu Ngân sách Nhà nước đạt 645.400 tỷ đồng, chi ngân sách Nhà nước ước đạt 500.300 tỷ đồng. Như vậy, trong 4 tháng đầu năm, ngân sách bội thu 145.100 tỷ đồng.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm 2023 đạt 645.400 tỷ đồng, ước giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, chi ngân sách Nhà nước ước đạt 500.300 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2022. 

Như vậy, trong 4 tháng đầu năm, ngân sách bội thu 145.100 tỷ đồng.

Tổng cục Thống kê đánh giá, thu chi ngân sách đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định. 

Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 4/2023 ước đạt 139,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 645,4 nghìn tỷ đồng, bằng 39,8% dự toán năm và giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, thu nội địa tháng 4/2023 ước đạt 113 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 538,8 nghìn tỷ đồng, bằng 40,4% dự toán năm và giảm 2% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô tháng 4/2023 ước đạt 5,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 21,9 nghìn tỷ đồng, bằng 52,2% dự toán năm và giảm 9,6% so với cùng kỳ năm trước. 

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 4/2023 ước đạt 20,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 84,7 nghìn tỷ đồng, bằng 35,4% dự toán năm và giảm 19,9% so với cùng kỳ năm trước. 

Về chi ngân sách Nhà nước, tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 4/2023 ước đạt 135,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 500,3 nghìn tỷ đồng, bằng 24,1% dự toán năm và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi thường xuyên 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 355,4 nghìn tỷ đồng, bằng 30,3% dự toán năm và tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 110,6 nghìn tỷ đồng, bằng 15,2% và tăng 15,6%; chi trả nợ lãi 34 nghìn tỷ đồng, bằng 33% và giảm 3,3%.

Hạ An

Quỹ 2 tỷ USD của Dragon Capital ‘full’ cổ phiếu, tiếp tục đứng ngoài quan sát
Quỹ ngoại Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) thuộc Dragon Capital quản lý duy trì tỷ trọng tiền mặt ở vùng thấp dưới 1% trong 3 tuần đầu tháng 9.