Thời sự

22 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 của thành phố Hà Nội

08:56 | 05/12/2019

Chia sẻ

Năm 2019, kinh tế-xã hội của Hà Nội phát triển toàn diện, 7/22 chỉ tiêu dự kiến vượt kế hoạch. Năm 2020, Hà Nội phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP trên 7,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 126 triệu đồng.
2019-12-4-vn-22-chi-tieu-hn-ruby