Chứng khoán

20 cổ phiếu đủ điều kiện làm chứng khoán cơ sở cho CW

13:41 | 29/04/2017

Chia sẻ

Tại buổi gặp gỡ báo chí định kỳ của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) diễn ra chiều 26/4, bà Nguyễn Thị Việt Hà, Thành viên Hội đồng quản trị cho biết, Sở đang nỗ lực để đưa sản phẩm chứng quyền có đảm bảo (covered warrant – CW) vào thị trường trong tháng 9 tới.

Dựa trên những tiêu chí nghiêm ngặt đề ra, HOSE ước tính trong giai đoạn đầu vận hành, chỉ có khoảng 20 cổ phiếu trên cả HNX và HOSE đủ điều kiện làm chứng khoán cơ sở cho CW.

CW có thời gian, phương thức giao dịch và chu kỳ thanh toán tương tự cổ phiếu và đáng chú ý là nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế sở hữu. Chỉ có CW ở trạng thái có lãi (ITM) mới được thực hiện quyền (tổ chức phát hành sẽ thanh toán phần chênh lệch giữa giá chứng khoán cơ sở với giá thực hiện quyền).

Thanh toán thực hiện quyền có hai cách, chuyển giao chứng khoán cơ sở (mua/bán chứng khoán cơ sở cho tổ chức phát hành) và thanh toán tiền (nhận khoản tiền lời chênh lệch giữa giá thực hiện quyền và giá thị trường của chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện)

Điều kiện để trở thành tổ chức phát hành CW là vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu tối thiểu 1.000 tỷ đồng, không có lỗ lũy kế, được cấp phép đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán; không bị cảnh báo, tạm ngừng, đình chỉ hoạt động hoặc trong quá trình hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản; báo cáo tài chính kiểm toán không có ý kiến ngoại trừ.

Theo ước tính của HOSE, chỉ có khoảng 10/73 công ty chứng khoán đang hoạt động trên thị trường đáp ứng các tiêu chuẩn về vốn, ngành nghề kinh doanh… để trở thành tổ chức phát hành CW. Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ khoảng 6 công ty chứng khoán thực sự quan tâm và sẵn sàng thực hiện sản phẩm này. Có 3 hoặc 4 đơn vị là có thể có ngay sản phẩm CW ra mắt vào thời điểm HOSE dự kiến.

Bởi để có thể kinh doanh sản phẩm CW, công ty chứng khoán cần xin ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và theo thông tin HOSE được biết thì tính đến hiện tại, chỉ có 3 công ty đã được cổ đông thông qua. Ngoài ra, các công ty chứng khoán cũng không đủ nhân lực để có thể chuẩn bị “chạy” cả hai sản phẩm CW và chứng khoán phái sinh cùng lúc.

Đối với việc xác định giá chứng quyền, HOSE cho biết, tham khảo kinh nghiệm triển khai tại các thị trường trong khu vực, giá chứng quyền sẽ bị chi phối bởi giá của chứng khoán cơ sở, giá thực hiện quyền, biến động giá chứng khoán cơ sở, lãi suất phi rủi ro và thời gian đáo hạn

Nhằm hạn chế tình trạng làm giá với CW, bà Hà cho biết, HOSE cùng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tính đến một số biện pháp, chẳng hạn đưa ra tiêu chí lựa chọn chứng khoán cơ sở là thanh khoản, vốn hóa đủ lớn từ 5.000 tỷ đồng trở lên; tổng khối lượng giao dịch 6 tháng gần nhất đạt 25% khối lượng tự do chuyển nhượng, tỷ lệ freefloat từ 20% trở lên.

Dự kiến, sẽ quy định thanh toán vào ngày cuối cùng (xác định tình trạng lời lỗ của nhà đầu tư) và giá xác định thanh toán lời lỗ là bình quân của 5 phiên giao dịch bình quân cuối cùng.

Theo tiến độ triển khai CW, HOSE phối hợp cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và công ty chứng khoán xây dựng hướng dẫn Thông tư 107/2016/TT-BTC trước tháng 4/2017; từ tháng 4 – 7 sẽ phối hợp và hỗ trợ các công ty chứng khoán trong quá trình triển khai cùng với ban hành quy chế và hoàn thành kiểm tra hệ thống giao dịch với công ty chứng khoán.

Dự kiến, tháng 7, HOSE sẽ sẵn sàng để triển khai CW và hỗ trợ tổ chức phát hành nộp hồ sơ phát hành và niêm yết. Đến quý III/2017, CW có thể chính thức niêm yết, giao dịch trên HOSE.

Phan Hằng