|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

16.200 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong hai tháng đầu năm

08:44 | 02/03/2020
Chia sẻ
Trong hai tháng đầu năm, số doanh nghiệp thành lập mới tăng hơn 9% lên 17.400 doanh nghiệp. Ngược lại, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn vào khoảng 16.200 doanh nghiệp, tăng 19,5% so với cùng kì.

Theo dữ liệu từ Tổng Cục thống kê, trong tháng 2/2020, cả nước có 9.163 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 96.800 tỉ đồng, tăng 11% về số doanh nghiệp và giảm 21 % về vốn đăng kí.

Mỗi doanh nghiệp thành lập mới trong tháng có vốn đăng kí bình quân 10,6 tỉ đồng, giảm 29% so với tháng trước và giảm 35% so với cùng kì.

Trong tháng, cả nước có 3.630 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 57% so với tháng trước và tăng 108% so với cùng kì.

Bên cạnh đó, có 4.567 doanh nghiệp đăng kí tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 3.841 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, 1.186 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể và 2.215 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng kí.

Các số liệu này giảm so với tháng trước nhưng tăng mạnh so với cùng kì.

Mỗi tháng có gần 14.700 doanh nghiệp mới

Tính chung hai tháng đầu năm 2020, cả nước có 17.400 doanh nghiệp đăng kí thành lập mới với tổng số vốn đăng kí 220.000 tỉ đồng, tăng 9% về số doanh nghiệp và giảm 11% về vốn đăng kí.

Vốn đăng kí bình quân ở một doanh nghiệp thành lập mới trong hai tháng khoảng 12,6 tỉ đồng, giảm 18,5% so với cùng kì.

Bên cạnh đó, còn có 11.900 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 17% so với cùng và nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động lên 29.400 doanh nghiệp.

Trung bình mỗi tháng có gần 14.700 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Xét theo khu vực kinh tế, khu vực dịch vụ có số doanh nghiệp thành lập mới nhiều nhất với 12.500 doanh nghiệp (tăng 9%), kế đến là công nghiệp và xây dựng 4.700 doanh nghiệp (tăng 8%) và nông, lâm nghiệp và thủy sản 265 doanh nghiệp (tăng 17%).

16.200 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh

Trong 2 tháng đầu năm, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn vào khoảng 16.200 doanh nghiệp, tăng 19,5% so với cùng kì.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoạt tất thủ tục giải thể lần lượt giảm 31% và 11% so với cùng kì, tương ứng với 9.400 doanh nghiệp và 2.800 doanh nghiệp. Trong đó có 2.500 doanh nghiệp có qui mô vốn dưới 10 tỉ đồng.

Ngoài ra, cả nước có gần 5.700 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng kí, giảm 4% so với cùng kì năm trước.

2.800 doanh nghiệp giải thể trong hai tháng đầu năm - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng Cục thống kê.

 

Ngọc Anh

CEO WiGroup: Thanh khoản trung dài hạn và sức khỏe hệ thống ngân hàng không cho phép giảm mạnh lãi suất đầu ra
Theo CEO WiGroup, tỷ giá, lạm phát đều đang ủng hộ cho việc giảm thêm lãi suất điều hành, tuy nhiên thanh khoản hệ thống trung dài hạn và sức khỏe các ngân hàng không cho phép giảm nhanh lãi suất huy động và lãi suất cho vay.