Hàng hóa

10 tháng đầu năm cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 1,23 tỷ USD

16:28 | 30/10/2017

Chia sẻ

Trong 10 tháng đầu năm cán cân thương mại hoàng hóa xuất siêu 1,23 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 16,40 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 17,63 tỷ USD.
 
10 thang dau nam can can thuong mai hang hoa xuat sieu 123 ty usd
Ảnh minh họa.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10 tăng chủ yếu nhờ phương tiện vận tải và phụ tùng

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 10 ước tính tăng 0,3% so với tháng trước lên 19,4 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 2,4% lên 5,2 tỷ USD; ngược lại khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 0,4% xuống 14,2 tỷ USD.

10 thang dau nam can can thuong mai hang hoa xuat sieu 123 ty usd
Biến động kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10. Nguồn: Tổng cục Thống kê

Tính chung 10 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước lên 173,7 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 17,2% lên 48,2 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 22,1% lên 125,5 tỷ USD. Với kim ngạch xuất khẩu mặt hàng rau quả; điện tử, máy tính và linh kiện; điện thoại và linh kiện tăng nhiều nhất với giá trị tương ứng lần lượt là 2,9 tỷ USD (+ 42,7%), 21 tỷ USD (+ 38,8%) và 36.5 tỷ USD (+ 28,8%).

10 thang dau nam can can thuong mai hang hoa xuat sieu 123 ty usd
Biến động kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 10 tháng đầu năm. Nguồn: Tổng cục Thống kê

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 10 tháng, Mỹ vẫn là thị trường dẫn đầu (tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2016), theo sau là EU (+ 15,7%); Trung Quốc (+ 48%); thị trường ASEAN (+ 26,8); Nhật Bản (+ 14,7%); Hàn Quốc (+ 28,6%).

10 thang dau nam can can thuong mai hang hoa xuat sieu 123 ty usd
Tỷ trọng thị trường xuất khẩu hàng hóa tháng 10. Nguồn: Tổng cục Thống kê

Nhập khẩu hàng hóa tháng 10 tăng mạnh đối với xăng dầu và kim loại

Theo báo cáo, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 10 tăng 1,4% so với tháng 9 lên 18,5 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 26,5% lên 6,0 tỷ USD, còn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 7,4% xuống 12,5 tỷ USD.

10 thang dau nam can can thuong mai hang hoa xuat sieu 123 ty usd
Biến động kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 10. Nguồn: Tổng cục Thống kê

So với cùng kỳ năm 2016, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 10 tăng 16,6%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 5,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 31,3%. Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Điện thoại và linh kiện tăng 88,3%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 33%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 8,5%.

Lũy kế 10 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu tăng 22% so với cùng kỳ năm trước lên 172,5 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng tăng 11,6% lên 64,6 tỷ USD, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 29,2% lên 107,9 tỷ USD.

10 thang dau nam can can thuong mai hang hoa xuat sieu 123 ty usd
Biến động kim ngạch nhập khẩu khẩu hàng hóa 10 tháng đầu năm. Nguồn: Tổng cục Thống kê

Trung Quốc dẫn đầu thị trường nhập khẩu tăng 16,7%

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 10 tháng đầu năm, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch (tăng 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái), theo sau là Hàn Quốc (+ 48,4%), ASEAN (+ 17%), Nhật Bản (+ 8%), EU (+ 9,7%) và Mỹ (+ 10,5%).

Báo cáo cũng cho biết cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 9 xuất siêu 1,1 tỷ USD. Trong tháng 10 ước tính xuất siêu 900 triệu USD, còn tính chung 10 tháng đầu năm xuất siêu 1,23 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 16,40 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 17,63 tỷ USD.

Lyly Cao