|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Xuất siêu hàng nông lâm thủy sản tăng 3,2 lần trong 4 tháng đầu năm

14:25 | 04/05/2022
Chia sẻ
Bộ NN&PTNT cho biết 4 tháng đầu năm, xuất siêu hàng nông lâm thủy sản đạt gần 4 tỷ USD, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2021. Đáng chú ý, có 5 sản phẩm/nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD, bao gồm cà phê, gạo, nhóm rau quả, tôm, sản phẩm gỗ.

Theo Bộ NN&PTNT, 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản ước đạt khoảng 31,8 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, xuất khẩu đạt 17,9 tỷ USD, tăng 16%; nhập khẩu ước đạt 13,9 tỷ USD, giảm 2%; xuất siêu gần 4 tỷ USD, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, trong tháng 4, kim ngạch xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản ước đạt 4,8 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính chung 4 tháng, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 17,9 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2021.

 (Số liệu: Bộ NN&PTNT, Biểu đồ: Hoàng Anh)

Trong đó, xuất khẩu nhóm nông sản chính đạt trên 7,4 tỷ USD, tăng 10,5%; lâm sản chính đạt gần 5,9 tỷ USD, tăng 5%; thủy sản ước đạt gần 3,6 tỷ USD, tăng 44%; chăn nuôi ước đạt 105 triệu USD, giảm 19%.

Đáng chú ý, xuất khẩu đầu vào sản xuất khoảng 883 triệu USD, tăng 71%, nhất là phân bón giá trị xuất khẩu khoảng 439 triệu USD, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2021.        

Trong 4 tháng đầu năm, có 5 sản phẩm/nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD, bao gồm cà phê, gạo, nhóm rau quả, tôm, sản phẩm gỗ.

Mặt hàng

Kim ngạch

Tăng/giảm cùng kỳ năm 2021

Cà phê

1,7 tỷ USD

+ 59%

Cao su

869 triệu USD

+ 11%

Hồ tiêu

367 triệu USD

+ 30%

Sắn và sản phẩm từ sắn

574 triệu USD

+ 29,5%

Cá tra

894 triệu USD

+ 90%

Tôm

1,3 tỷ USD

+ 39%

Gỗ và sản phẩm từ gỗ

5,5 tỷ USD

+ 4,5%

Chè

51 triệu USD

- 13%

Rau quả

1,2 tỷ USD

- 15%

Hạt điều

889 triệu USD

- 7%

Bộ NN&PTNT cho biết thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 4 tháng đầu năm được phân bố ở các châu lục như sau:

 (Số liệu: Bộ NN&PTNT, Biểu đồ: Hoàng Anh) 

Thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam là Mỹ với gần 4,9 tỷ USD, chiếm 27% thị phần. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ chiếm 68% kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam tại thị trường này.

Tiếp theo, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn thứ hai của Việt Nam với kim ngạch đạt 3,2 tỷ USD, chiếm 18% thị phần. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu nhóm cao su chiếm 22%.

Ở vị trí thứ ba, xuất khẩu nông lâm thủy sản sang Nhật Bản đạt gần 1,3 tỷ USD, chiếm 7% thị phần, trong đó xuất khẩu nhóm sản phẩm gỗ chiếm 44%.

Hoàng Anh