|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Xử phạt hai doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin trên HNX

08:19 | 08/05/2024
Chia sẻ
Ngày 7/5, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục và với Công ty cổ phần Năng lượng Bắc Phương.

Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục bị phạt tiền: 92,5 triệu đồng vì không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022; tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; BCTC bán niên 2023; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023; tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023.

Năng lượng Bắc Phương cũng bị phạt 77,5 triệu đồng do vi phạm về công bố thông tin

Công ty không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tài liệu: báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2021.

Năng lượng Bắc Phương gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời hạn cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: công bố thông tin về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với mã trái phiếu NLBPH2034001, báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022.

Lai Phong