|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Một doanh nghiệp xây dựng bị xử phạt vì không báo cáo trở thành cổ đông lớn

19:24 | 04/05/2024
Chia sẻ
UBCKNN xử phạt Kỹ thuật Xây dựng Hàn Quốc và Việt Nam do không báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn tại Sông Đà 8. Ngoài ra, UBCKNN đã xử phạt Đầu tư phát triển Gas đô thị và BV Land, chủ yếu do công bố thông tin không đúng quy định.

Ngày 4/5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Kỹ thuật Xây dựng Hàn Quốc và Việt Nam.

Kỹ thuật Xây dựng Hàn Quốc và Việt Nam bị phạt tiền 120 triệu đồng do không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng. Cụ thể, Xây dựng Hàn Quốc và Việt Nam là cổ đông CTCP Sông Đà 8 (Mã: SD8) đã thực hiện mua 185.000 cổ phiếu ngày 24/12/2021, tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu từ 0 cổ phiếu SD8 (tương ứng 0%) lên 185.000 cổ phiếu SD8 (tương ứng 6,61%), trở thành cổ đông lớn, nhưng không báo cáo khi trở thành cổ đông lớn.

Trước đó, ngày 2-3/5, UBCKNN, đã xử phạt hành chính Đầu tư phát triển Gas đô thị (Mã: PCG) và BV Land do công bố thông tin không đúng quy định.

PCG bị phạt hành chính tổng cộng 335 triệu đồng do 3 vi phạm. Thứ nhất là vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông. Ngày 9/5/2018, PCG ký Hợp đồng số 12/HĐ-KĐT cho cổ đông là CTCP Đầu tư Việt Tú vay tiền. Ngày 2/6/2023, PCG ký kết phụ lục số 05 của Hợp đồng số 12/HĐ-KĐT ngày 09/5/2018 với Công ty TNHH Đầu tư Việt Tú (trước đây là CTCP Đầu tư Việt Tú) về việc gia hạn nghĩa vụ trả nợ đến năm 2043).

Thứ hai, PCG không công bố thông tin theo quy định trên hệ thống công bố của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Thứ ba, PCG không đảm bảo số lượng thành viên ban kiểm soát. Năm 2022, công ty chỉ có 2 thành viên ban kiểm soát.

Đối với BV Land, đơn vị bị xử phạt tổng cộng 172,5 triệu đồng do hai sai phạm.

Thứ nhất, BV Land công bố thông tin không đúng thời hạn đối với Quyết định số 28269/QĐ-CCT-KTR2-XPVPHC ngày 7/10/2022 của Chi cục thuế quận Đống Đa về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12A/2023/NQHĐQT-BVL ngày 1/9/2023 về việc thông qua việc ký kết hợp đồng nguyên tắc thực hiện thi công các hạng mục dự án KĐTM phía Tây Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang với CTCP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam (người có liên quan).

Thứ hai, BV Land vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này. Chi tiết hơn, BV Land cho Tập đoàn Bách Việt là công ty mẹ và người có liên quan của cổ đông, thành viên hội đồng quản trị của BV Land, vay số tiền 31 tỷ đồng theo Hợp đồng vay vốn số 0606-2023/BVL-BVG ngày 7/6/2023 khi chưa có Nghị quyết ĐHĐCĐ hoặc nghị quyết hội đồng quản trị thông qua.