|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

VPBank chính thức hoàn thành cả ba trụ cột của Basel II

11:34 | 14/02/2020
Chia sẻ
Với kết quả này, VPBank là ngân hàng thứ hai chính thức hoàn thành triển khai cả ba trụ cột của Basel II trên thị trường Việt Nam.
VPBank chính thức hoàn thành cả ba trụ cột của Basel II - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: VPBank)

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vương (VPBank – Mã: VPB) thông báo đã hoàn thành triển khai xong việc tuân thủ trụ cột cuối cùng của Basel II - qui trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP- Internal Capital Adequacy Assessment Process) trong số ba trụ cột cần hoàn thành của Basel II.

Cùng với việc hoàn thành triển khai hai trụ cột số 1 và 3 trước đó, trụ cột 2 này cũng được VPBank hoàn thành sớm 1 năm so với yêu cầu của Ngân hàng nhà nước (NHNN), và được hoàn thành sau hơn nửa năm kể từ khi VPBank chính thức được Ngân hàng nhà nước phê chuẩn việc áp dụng sớm Thông tư số 41 (Basel II).

Ông Dmytro Kolechko, Giám đốc Khối quản trị rủi ro của VPBank cho biết việc hoàn thành triển khai cả 3 trụ cột Basel II trước thời hạn 1 năm so với yêu cầu của NHNN là những nền tảng ban đầu để VPBank tiếp tục tiến tới với các tiêu chuẩn cơ bản của Basel III, đưa chuẩn mực quản trị của ngân hàng tiến gần hơn các chuẩn mực của ngân hàng tiên tiến trên thế giới.

Qui trình ICAAP là sự đánh giá toàn diện về vốn, bao gồm các cấu phần từ việc xác định hồ sơ rủi ro của ngân hàng, xây dựng chiến lược, khẩu vị rủi ro, tính toán mức vốn yêu cầu cho các rủi ro trọng yếu (với mức độ bao quát rộng hơn Trụ cột 1, bao gồm thêm rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng và rủi ro tập trung) không những trong điều kiện kinh doanh thông thường mà còn trong tình trạng có những biến động bất lợi của thị trường.

Từ đó, ngân hàng xác định được mục tiêu về vốn để đảm bảo các mục tiêu hoạt động kinh doanh nằm trong phạm vi khả năng chấp nhận rủi ro của ngân hàng.

Báo cáo ICAAP cùng với các báo cáo khác theo yêu cầu của NHNN về quản trị rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ là nguồn thông tin minh bạch và toàn diện để giúp NHNN có thể thực hiện giám sát và điều hành hệ thống các ngân hàng thương mại trên cơ sở rủi ro.

Theo VPBank, việc triển khai thực hiện ICAAP góp phần quan trọng trong việc nâng cao công tác quản trị rủi ro trong ngân hàng. 

Cụ thể trong việc tăng cường nhận thức về quản trị rủi ro trong toàn ngân hàng, đảm bảo mức độ phù hợp giữa chiến lược rủi ro và kế hoạch kinh doanh, đo lường hiệu quả hơn mức độ nhạy cảm về rủi ro của ngân hàng đối với điều kiện kinh tế vĩ mô như lãi suất, tỷ giá, lạm phát, GDP, biến động giá bất động sản.

Đồng thời, tận dụng nguồn vốn một cách hiệu quả thông qua việc phân bổ vốn cho từng rủi ro trọng yếu và đơn vị kinh doanh, lồng ghép trong quá trình đánh giá hiệu quả kinh doanh và thiết lập KPI cho từng vị trí trong ngân hàng.

Trước VPBank, VIB là ngân hàng đầu tiên công bố đã hoàn thành cả ba trụ cột của Basel II vào tháng 12/2019.

Quốc Thụy