|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Vinamilk chốt ngày đăng ký họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

13:59 | 29/12/2022
Chia sẻ
Năm 2023, Vinamilk tiếp tục tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo hình thức trực tuyến.

Ảnh minh họa: Minh Hằng.

Ngày 25/4/2023, CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk - Mã: VNM) dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo hình thức trực tuyến. Đây là lần thứ 4 liên tiếp công ty tổ chức họp theo hình thức online.

Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội là 16/3/2023, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/3.

Như mọi năm, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Vinamilk sẽ bàn về tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; thông qua mức chia, thời gian chia cổ tức năm 2023.

Tính đến hiện tại, Vinamilk chưa đưa ra ước tính kết quả kinh doanh năm 2022. Theo kế hoạch, Vinamilk kỳ vọng tổng doanh thu năm 2022 là 64.070 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 9.770 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và giảm 8% so với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận sau thuế cổ đông của công ty mẹ mục tiêu đạt 9.720 tỷ đồng, giảm 7,7% so với năm trước. Công ty cũng lên mục tiêu thị phần năm nay sẽ tăng 0,5% lên 56%.

Tới năm 2026, doanh nghiệp dự kiến doanh thu sẽ cán mốc 86.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 16.000 tỷ. Tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) doanh thu giai đoạn 2022 - 2026 dự kiến đạt 7,2%.

9 tháng đầu năm, tổng doanh thu thuần của Vinamilk đạt 44.888 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.708 tỷ đồng, giảm lần lượt 0,47% và 20,3% so với cùng kỳ năm 2021.Lãi ròng 9 tháng là 6.647 tỷ, giảm 20,2% so với ba quý đầu 2021.

So với mục tiêu năm, Vinamilk đã hoàn thành lần lượt 70,2% chỉ tiêu doanh thu và 68,7% kế hoạch lợi nhuận năm. 

Minh Hằng