|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

VIB triệu tập ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 6

11:20 | 20/05/2024
Chia sẻ
VIB dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để thông qua một loạt các đề xuất của HĐQT và Ban Kiểm soát liên quan đến điều lệ, quy chế ... nhằm phù hợp với Luật Các TCTD 2024.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB - Mã: VIB) vừa công bố chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024. ĐHĐCĐ sẽ được tổ chức vào sáng ngày 11/6 tại TP HCM. 

ĐHĐCĐ bất thường sẽ xem xét và thông qua một loạt các đề xuất của Hội động quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát. Phần lớn các đề xuất trên nhằm đáp ứng các nội dung thay đổi trong Luật Các TCTD 2024.  

Những đề xuất được đưa ra thảo luận bao gồm: Điều lệ VIB; Quy chế nội bộ về quản trị công ty VIB; Quy chế tổ chức và hoạt động của VIB; Sửa đổi mục 1.4 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 1.001.24.GSM; ủy quyền cho HĐQT trình Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về cấp đổi, bổ sung nội dung hoạt động; ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, ban hành quy chế tài chính; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát VIB.

Về kết quả kinh doanh, quý I/2024, VIB báo lãi trước thuế hơn 2.500 tỷ đồng, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.000 tỷ đồng. Lý giải về việc lợi nhuận giảm tại đại hội đồng cổ đông vừa qua, Chủ tịch Đặng Khắc Vỹ cho hay do quý I đã có một tháng là kỳ nghỉ tết, cùng với đó hoạt động bán chéo bảo hiểm (bancassurance) giảm sút. 

Tính đến cuối quý I, tổng tài sản của VIB tăng nhẹ lên 413.888 tỷ đồng, trong đó cho vay khách hàng tăng 0,5% so với cuối năm trước, đạt 267.709 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng giảm 1%. 

Minh Quang