|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

VC7 bị phạt 210 triệu đồng vì chậm công bố thông tin, giao dịch với cổ đông

21:17 | 09/01/2023
Chia sẻ
CTCP Tập đoàn BGI vừa bị phạt tổng cộng 210 triệu đồng vì các hành vi không hoặc chậm công bố thông tin và vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Công ty cổ phần Tập đoàn BGI (Mã: VC7 - HNX) vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt 210 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo đó, VC7 bị phạt tiền 85 triệu đồng vì hành vi không công bố thông tin về việc thanh lý tài sản cho bên liên quan, công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu theo quy định.

Cụ thể, VC7 chậm công bố giấy mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (chậm 4 ngày), Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán tăng vốn điều lệ từ 240,2 tỷ đồng lên 480,4 tỷ đồng (chậm 11 ngày), Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành (chậm 9 ngày), Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 183/NQ-HĐQT ngày 19/11/2021 về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ (chậm hai ngày).

Doanh nghiệp này cũng bị phạt tiền 125 triệu đồng do có hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Theo Báo cáo tài chính kiểm toán và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021 mà Công ty đã công bố: Trong năm 2020 và 2021, Công ty thực hiện các giao dịch với người quản lý doanh nghiệp, bên liên quan của các đối tượng này bao gồm: CTCP Xây dựng BGI, CTCP Vật liệu xây dựng BGI, Công ty TNHH IUC Hòa Bình Hill, CTCP Tập đoàn IUC, ông Hoàng Trọng Đức, ông Nguyễn Đức Hùng nhưng chưa thông qua HĐQT.

Giá cổ phiếu VC7 hiện thấp hơn 73% so với đầu năm 2022.

Hạ An