Doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán yêu cầu FLC phân phối gần 300 triệu cổ phiếu trước ngày 3/12 năm nay

20:39 | 18/09/2019

Chia sẻ

Theo kế hoạch ban đầu, Tập đoàn FLC sẽ phân phối gần 300 triệu cổ phiếu phát hành thêm từ ngày 5/8 đến 5/11. Theo quyết định mới của Ủy ban Chứng khoán, hạn chót được lùi đến ngày 2/12.

Ngày 17/9, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng kí chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Tập đoàn FLC (Mã: FLC).

Theo quyết định này, Giấy chứng nhận đăng kí chào bán cổ phiếu ra công chúng số 50/GCN-UBCK ngày 5/8 năm nay được gia hạn đến hết ngày 2/12/2019. Trong thời gian gia hạn, Tập đoàn FLC phải hoàn thành việc phân phối cổ phiếu.

Theo giấy chứng nhận cấp ngày 5/8, Tập đoàn FLC sẽ chào bán hơn 299,6 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu, giá chào bán bằng mệnh giá 10.000 đồng/cp. Tổng trị giá ước tính trên 2.996 tỉ đồng.

Tỉ lệ thực hiện là 42,2%, tức cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ có quyền mua thêm 422 cổ phiếu phát hành thêm. Thời gian phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày 5/8, tức là không muộn hơn ngày 5/11.

Cùng ngày 5/8, Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC ra nghị quyết chốt ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành tỉ lệ 42,2% là ngày 20/8.

Tuy nhiên đến ngày 12/8, Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC đã ra nghị quyết về việc hủy ngày đăng kí cuối cùng 20/8 nói trên. FLC cho biết công ty thay đổi ngày đăng kí cuối cùng và ngày phát hành "để phù hợp với tình hình thực tế và hoạt động của công ty".

flc ubck

Quyết định ngày 17/9 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán. Nguồn: hsx.vn.

Theo nghị quyết được Đại hội cổ đông thường niên 2019 thông qua hôm 26/6, HĐQT Tập đoàn FLC có thể quyết định mức giá chào bán tùy theo tình hình thị trường nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cp.

Tại Đại hội này, Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết chia sẻ: "Giá cổ phiếu thấp tôi cũng thấy buồn lắm, có khi cả tháng tôi không xem bảng điện tử".

Đại hội cổ đông ngày 12/6/2018 cổ đông FLC đã thông qua kế hoạch phát hành 300 triệu cổ phiếu để huy động 3.000 tỉ đồng nhưng công ty không thực hiện vì cổ phiếu còn ở dưới mệnh giá 10.000 đồng/cp.

"Năm nay chúng tôi lại trình đại hội thông qua tờ trình tăng vốn thêm 3.000 tỉ đồng nhưng nếu cổ phiếu FLC không trên mệnh giá thì chúng tôi cũng không phát hành", ông Quyết tuyên bố trước Đại hội ngày 26/6.

Y Vân