Doanh nghiệp

Sau soát xét, lợi nhuận sau thuế FLC điều chỉnh tăng 13%

08:55 | 30/08/2019

Chia sẻ

Sau soát xét, nhiều khoản mục trên báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng của Tập đoàn FLC có thay đổi đáng kể như lãi gộp, lãi sau thuế, lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ, tổng tài sản, ...

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (Mã: FLC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2019 sau soát xét.

Theo báo cáo này, doanh thu thuần của FLC trong 6 tháng đầu năm điều chỉnh giảm 14 tỉ đồng (0,2%) so với trước soát xét, xuống còn 6.221 tỉ đồng. Trong khi đó, giá vốn hàng bán điều chỉnh tăng 51 tỉ đồng (0,8%) lên 6.252 tỉ đồng.

Do vậy, FLC ghi nhận lỗ gộp 6 tháng sau soát xét là 31,2 tỉ đồng. 6 tháng đầu năm ngoái, FLC có lãi gộp tới 547 tỉ đồng.

Theo báo cáo tài chính quí II/2019 (chưa soát xét), FLC lỗ gộp trong quí II nhưng vẫn ghi nhận lãi gộp nửa đầu năm đạt 33,5 tỉ đồng. Như vậy, sau soát xét, FLC chuyển từ có lãi gộp nửa đầu năm sang lỗ gộp.

Sau soát xét 6T/2019Trước soát xét 6T/2019Tăng/giảm so với trước SXSau soát xét 6T/2018Tăng giảm so với cùng kì năm trước
Doanh thu thuần6.2216.235-0,2%5.24719%
Giá vốn hàng bán6.2526.2010,8%4.70033%
Lợi nhuận gộp-31,233,5547
Doanh thu tài chính1.1281.0408,5%296281%
Chi phí tài chính300301-0,3%22832%
Chi phí bán hàng2872870,0%21136%
chi phí quản lí doanh nghiệp3553540,3%19384%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD15513316,5%218-29%
Lợi nhuận khác13,618,5-26,5%-23
Lợi nhuận sau thuế24,121,313,0%103-77%
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ41,422,484,8%99-58%

Về các khoản mục khác, đáng chú ý có doanh thu tài chính điều chỉnh tăng 8,4%, từ 1.040 tỉ đồng lên 1.128 tỉ đồng.

Nhờ vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của FLC trong nửa đầu năm nay tăng 16,5% so với trước soát xét, đạt 155 tỉ đồng.

Lợi nhuận sau thuế cũng tăng 13% so với trước soát xét lên 24,1 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ cải thiện 85% lên 41,4 tỉ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản sau soát xét của FLC tại ngày 30/6 là 27.021 tỉ đồng, giảm 476 tỉ đồng (1,73%) so với so với trước soát xét. Trong đó tài sản ngắn hạn giảm 361 tỉ đồng, tài sản dài hạn giảm 115 tỉ đồng.

Bên phía nguồn vốn, nợ phải trả sau soát xét tại ngày 30/6 là 17.970 tỉ đồng, giảm 492 tỉ đồng so với trước soát xét; ngược lại, vốn chủ sở hữu tăng 15 tỉ đồng.

truoc sau soat xet

Giải trình của Tập đoàn FLC về chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau soát xét, không đề cập đến biến động lợi nhuận gộp. Nguồn: FLC.

soat xet nam truoc

Giải trình của Tập đoàn FLC về biến động kết quả kinh doanh sau soát xét so với cùng kì năm ngoái. Nguồn: FLC.

PV