|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Tỷ giá euro hôm nay

Tỷ giá euro hôm nay 28/5: Thị trường chợ đen tăng nhẹ trong phiên cuối tuần

Tỷ giá euro hôm nay 28/5: Thị trường chợ đen tăng nhẹ trong phiên cuối tuần

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (28/5), ít ngân hàng có sự biến động so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro tăng nhẹ lên giao dịch mua - bán ở mức là 25.170 - 25.270 VND/EUR.
Tài chính -10:20 | 28/05/2022
Tỷ giá euro hôm nay 27/5: Xu hướng tăng tại các ngân hàng lại tiếp diễn

Tỷ giá euro hôm nay 27/5: Xu hướng tăng tại các ngân hàng lại tiếp diễn

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (27/5), tỷ giá euro tại các ngân hàng tiếp tục đồng loạt tăng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng lên giao dịch mua - bán ở mức là 25.150 - 25.250 VND/EUR.
Tài chính -10:29 | 27/05/2022
Tỷ giá euro hôm nay 26/5: Đa số ngân hàng và thị trường chợ đen có sự điều chỉnh giảm

Tỷ giá euro hôm nay 26/5: Đa số ngân hàng và thị trường chợ đen có sự điều chỉnh giảm

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (26/5), tỷ giá euro tại đa số ngân hàng có xu hướng giảm so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng giảm xuống giao dịch mua - bán ở mức là 25.120 - 25.220 VND/EUR.
Tài chính -10:24 | 26/05/2022
Tỷ giá euro hôm nay 25/5: Tiếp tục tăng đồng loạt tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Tỷ giá euro hôm nay 25/5: Tiếp tục tăng đồng loạt tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (25/5), tỷ giá euro tại các ngân hàng tiếp tục đồng loạt tăng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng lên giao dịch mua - bán ở mức là 25.150 - 25.230 VND/EUR.
Tài chính -10:15 | 25/05/2022
Tỷ giá euro hôm nay 24/5: Thị trường chợ đen và các ngân hàng đồng loạt tăng mạnh

Tỷ giá euro hôm nay 24/5: Thị trường chợ đen và các ngân hàng đồng loạt tăng mạnh

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (24/5), tỷ giá euro tại các ngân hàng đồng loạt tăng mạnh so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng lên giao dịch mua - bán ở mức là 25.100 - 25.200 VND/EUR.
Tài chính -10:13 | 24/05/2022
Tỷ giá euro hôm nay 24/5: Thị trường chợ đen và các ngân hàng đồng loạt tăng mạnh

Tỷ giá euro hôm nay 24/5: Thị trường chợ đen và các ngân hàng đồng loạt tăng mạnh

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (24/5), tỷ giá euro tại các ngân hàng đồng loạt tăng mạnh so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng lên giao dịch mua - bán ở mức là 25.100 - 25.200 VND/EUR.
Tài chính -10:13 | 24/05/2022
Tỷ giá euro hôm nay 23/5: Đa số ngân hàng có sự biến động tăng trong phiên đầu tuần

Tỷ giá euro hôm nay 23/5: Đa số ngân hàng có sự biến động tăng trong phiên đầu tuần

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (23/5), tỷ giá euro tại đa số ngân hàng có sự biến động tăng so với phiên đóng cửa cuối tuần trước. Tại thị trường chợ đen, giá euro không đổi và giao dịch mua - bán ở mức là 25.000 - 25.080 VND/EUR.
Tài chính -10:12 | 23/05/2022
Tỷ giá euro hôm nay 21/5: Nhiều ngân hàng không đổi trong phiên cuối tuần

Tỷ giá euro hôm nay 21/5: Nhiều ngân hàng không đổi trong phiên cuối tuần

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (21/5), tỷ giá euro tại nhiều ngân hàng không đổi so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro tăng lên giao dịch mua - bán ở mức là 25.000 - 25.080 VND/EUR.
Tài chính -10:19 | 21/05/2022
Tỷ giá euro hôm nay 20/5: Các ngân hàng và thị trường chợ đen bất ngờ lại quay đầu tăng đồng loạt

Tỷ giá euro hôm nay 20/5: Các ngân hàng và thị trường chợ đen bất ngờ lại quay đầu tăng đồng loạt

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (20/5), tỷ giá euro đồng loạt tăng tại các ngân hàng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng lên giao dịch mua - bán ở mức là 24.950 - 25.050 VND/EUR.
Tài chính -10:20 | 20/05/2022
Tỷ giá euro hôm nay 19/5: Các ngân hàng và thị trường chợ đen đồng loạt quay đầu giảm

Tỷ giá euro hôm nay 19/5: Các ngân hàng và thị trường chợ đen đồng loạt quay đầu giảm

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (19/5), tỷ giá euro tại các ngân hàng đồng loạt quay đầu giảm so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng giảm xuống giao dịch mua - bán ở mức là 24.870 - 24.970 VND/EUR.
Tài chính -10:20 | 19/05/2022
Tỷ giá euro hôm nay 18/5: Các ngân hàng và thị trường chợ đen có xu hướng tăng đồng loạt

Tỷ giá euro hôm nay 18/5: Các ngân hàng và thị trường chợ đen có xu hướng tăng đồng loạt

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (18/5), tỷ giá euro đồng loạt tăng tại các ngân hàng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng lên giao dịch mua - bán ở mức là 24.900 - 25.000 VND/EUR.
Tài chính -10:10 | 18/05/2022
Tỷ giá euro hôm nay 17/5: Các ngân hàng đồng loạt tăng

Tỷ giá euro hôm nay 17/5: Các ngân hàng đồng loạt tăng

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (17/5), tỷ giá euro đồng loạt tăng tại các ngân hàng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro ngược lại giảm xuống giao dịch mua - bán ở mức là 24.870 - 24.970 VND/EUR.
Tài chính -10:10 | 17/05/2022
Tỷ giá euro hôm nay 16/5: Đa số ngân hàng và thị trường chợ đen có xu hướng tăng trong phiên đầu tuần

Tỷ giá euro hôm nay 16/5: Đa số ngân hàng và thị trường chợ đen có xu hướng tăng trong phiên đầu tuần

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (16/5), tỷ giá euro có xu hướng tăng tại đa số ngân hàng so với phiên đóng cửa cuối tuần trước. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng lên giao dịch mua - bán ở mức là 24.900 - 25.000 VND/EUR.
Tài chính -10:06 | 16/05/2022
Tỷ giá euro hôm nay 14/5: Đa số ngân hàng tăng trong phiên cuối tuần

Tỷ giá euro hôm nay 14/5: Đa số ngân hàng tăng trong phiên cuối tuần

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (14/5), tỷ giá euro tại đa số ngân hàng có sự điều chỉnh tăng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro không đổi và duy trì giao dịch mua - bán ở mức là 24.850 - 24.950 VND/EUR.
Tài chính -11:30 | 14/05/2022
Tỷ giá ngân hàng Vietcombank ngày 14/5: Giữ ổn định trong phiên sáng nay

Tỷ giá ngân hàng Vietcombank ngày 14/5: Giữ ổn định trong phiên sáng nay

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất tại ngân hàng Vietcombank (VCB) hôm nay: Các loại ngoại tệ đều giữ nguyên không có điều chỉnh mới về giá.
Tài chính -10:14 | 14/05/2022
Tỷ giá đồng Euro hôm nay tại các ngân hàng mới nhất 2020

Tỷ giá đồng Euro hôm nay tại các ngân hàng mới nhất 2020

Tỷ giá Euro hôm nay tại các ngân hàng là bao nhiêu? tại thị trường chợ đen là bao nhiêu? So sánh giá ngoại tệ Euro tại các ngân hàng xem nơi nào có giá thu mua cao nhất hay giá bán thấp nhất trong ngày. Cập nhật tất cả các thông tin liên quan đến giá Euro hôm nay.

1 Euro bằng bao nhiêu tiền Việt Nam đồng (VND) hiện nay?

Tin tức về tỷ giá Euro chợ đen hôm nay được cập nhật hàng ngày vào mỗi buổi sáng theo biểu giá ngoại tệ niêm yết của các ngân hàng và tỷ giá tại các cửa hàng giao dịch ngoại tệ lớn trên thị trường chợ đen.

Tỷ giá euro ngân hàng được thống kê là  mức giá ngoại tệ mua - bán bằng tiền mặt. Tại các ngân hàng ngoài việc giao dịch bằng tiền mặt còn có giao dịch bằng chuyển khoản. Giá giao dịch bằng tiền mặt thường có giá mua thấp hơn và giá bán cao hơn hoặc bằng mức giá giao dịch chuyển khoản do ngân hàng ưa thích giao dịch qua tài khoản.

VietnamBiz tổng hợp từ các cơ quan báo chí chính thống và uy tín trong nước thông tin về biến động đồng euro trên thị trường tiền tệ thế giới với cặp giá được nhắc đến là EUR/USD. Những biến động từ thị trường quốc tế chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá giao dịch Euro trong nước có thể sớm hay muộn, nhanh hay chậm.

Ngoài tin giá chỉ nêu các con số và xu hướng biến động, VietnamBiz  cung cấp một số nhận định về thị trường, các thông tin quốc tế ảnh hưởng đến giá đồng Euro. Tin tức thị trường ngoại hối hàng ngày cũng cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quát về thị trường tiền tệ trên thế giới, rất hữu ích đối với những người đầu tư trên thị trường Forex.

Đồng Euro là gì?

Euro là đơn vị tiền tệ của Liên minh Châu Âu (EU) gồm 18 nước của Liên minh Châu Âu, là tiền tệ chính thức trong 18 quốc gia thành viên gồm Áo, Bỉ, Bồ Đào Nha, Đức, Hà Lan, Hy Lạp, Irelend, Luxembourg, Phần Lan, Tây Ban Nha, Italy, Slovenia, Malta, Cộng hoà Síp, Estonia, Latvia, Litva) và 6 nước không thuộc EU.

Tên gọi đồng Euro được chính thức sử dụng từ năm 1995 nhưng được sử dụng rộng rãi từ ngày 1/1/2002. Sau thời gian chuyển đổi sử dụng đồng tiền chung, đồng tiền quốc gia cũ không còn là tiền tệ chính thức nữa nhưng vẫn có thể được đổi lấy đồng Euro tại các ngân hàng quốc gia của các nước, tùy theo quy định của từng nước.

Khi đưa đồng Euro vào lưu hành người ta hy vọng là thương mại và cộng tác kinh tế giữa các thành viên trong vùng Euro sẽ vững mạnh thêm vì các rủi ro về giá hối đoái và kèm theo đó là việc bảo hộ tiền tệ của các doanh nghiệp châu Âu sẽ không còn tồn tại nữa. Họ kỳ vọng rằng việc này sẽ mang lại lợi thế cho người dân trong vùng Euro vì trong quá khứ thương mại là một trong những nguồn chính của tăng trưởng kinh tế.

Giám đốc Tự doanh DNSE gợi ý chiến lược giao dịch với các tài khoản vẫn đang ‘xa bờ’

Giám đốc Tự doanh DNSE gợi ý chiến lược giao dịch với các tài khoản vẫn đang ‘xa bờ’
Câu chuyện lúc này nhà đầu tư quan tâm là cách xử lý để không bị 'ở ngoài đảo' quá lâu so với tốc độ hồi phục của thị trường vì trong giai đoạn trước thị trường có thể giảm tầm 20% nhưng danh mục của một số nhà đầu tư có thể âm tới 60 – 70%.