|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Trước thềm lên UPCoM, công ty mẹ BCG Energy muốn bán bớt cổ phần

17:25 | 04/06/2024
Chia sẻ
Trước thềm giao dịch trên thị trường UPCoM, công ty mẹ của BCG Energy muốn bán ra 26,5 triệu cổ phần và ngược lại nhận ủy quyền 38,5 triệu cổ phần từ một số cổ đông khác.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (Mã: BCG) vừa thông qua việc thoái một phần vốn góp tại Công ty cổ phần BCG Energy, thay đổi người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp, thông qua giao dịch nhận ủy quyền biểu quyết và thông qua giao dịch liên quan. 

Hiện tập đoàn đang nắm giữ 369,8 triệu cổ phiếu, tương đương với 50,66% vốn điều lệ của BCG Energy. Khối lượng muốn bán ra là 26,5 triệu cổ phần, tương đương 3,63% vốn. 

Mục đích bán cổ phần là nhằm thu hồi vốn tập trung cho hoạt động cốt lõi. Giá chuyển nhượng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần, tương ứng thu về tối thiểu 265 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý II. 

Sau khi hoàn tất giao dịch trên, Tập đoàn Bamboo Capital sẽ còn nắm giữ trực tiếp 343,3 triệu cổ phiếu, chiếm 47,03% vốn BCG Energy. 

Song song đó, tập đoàn cũng thông báo thôi nhiệm vụ người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp tại BCG Energy đối với ông Nguyễn Hồ Nam. Ngược lại, ông Phạm Minh Tuấn sẽ đại diện phần vốn góp 18,81% vốn, ông Nguyễn Mạnh Chiến đại diện 14,11% vốn, ông Nguyễn Tùng Lâm đại diện 14,11% vốn. 

Tập đoàn Bamboo Capital còn thực hiện nhận ủy quyền từ Công ty TNHH MTV NHN đối với khối lượng 11,5 triệu cổ phiếu BCG Energy, tương ứng với 1,57% vốn công ty. Tập đoàn được đại diện đối với toàn bộ biểu quyết của công ty NHN.

Hai cá nhân khác là ông Nguyễn Hồ Nam và bà Huỳnh Thị Kim Tuyến cũng sẽ ủy quyền cho Tập đoàn Bamboo Capital thực hiện quyền cổ đông đối với số lượng lần lượt là 6 triệu cổ phần (0,82%) và 21 triệu cổ phần  (2,88%).  

Như vậy - sau khi nhận ủy quyền từ các cổ đông NHN, ông Nguyễn Hồ Nam và bà Huỳnh Thị Kim Tuyến - Tập đoàn Bamboo Capital vẫn nắm quyền kiểm soát BCG Energy với tổng quyền biểu quyết là 52,3% vốn, tương đương 381,8 triệu cổ phiếu.  

Ngày 20/5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành công văn xác nhận việc đăng ký đại chúng của Công ty cổ phần BCG Energy. Công ty bắt đầu làm thủ tục IPO từ năm 2023 và kỳ vọng có thể giao dịch trên thị trường chứng khoán trong quý II.

BCG Energy được thành lập vào năm 2017là thành viên nắm giữ các dự án năng lượng tái tạo của Tập đoàn Bamboo Capital.  Sau 8 lần tăng vốn, công ty hiện có vốn điều lệ 7.300 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu gần 10.000 tỷ đồng và tổng tài sản gần 20.000 tỷ đồng. 

Năm 2023, doanh thu thuần công ty đạt 1.126 tỷ đồng, tăng 6% so với 2022. Tuy nhiên, công ty lỗ sau thuế 153 tỷ đồng (năm 2022 lãi 296 tỷ đồng). Nguyên nhân là đánh giá lỗ chênh lệch tỷ giá đối với một số khoản vay bằng USD và các chi phí tài chính liên quan.

Năm 2024, công ty đặt kế hoạch doanh thu 1.520 tỷ đồng, tăng 35% so với thực hiện 2023. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng gần 513 tỷ đồng. Công ty dự kiến không chia cổ tức năm thứ ba liên tiếp. 

Huy Lê