|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

TPBank dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 39,19% trong năm 2023

09:47 | 26/04/2023
Chia sẻ
Ngân hàng TPBank dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ thêm gần 40% thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2021, 2022 và một phần thặng dư vốn cổ phần.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - Mã: TPB) đã trình tới các cổ đông phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 39,19% tăng vốn điều lệtừ 15.817 tỷ đồng lên 22.016 tỷ đồng. 

Nguồn để thực hiện tăng vốn được lấy từ lợi nhuận để lại chưa phân phối luỹ kế đến năm 2021 (hơn 1.536 tỷ đồng), thặng dư vốn cổ phần (2.561 tỷ đồng) và 2.102 tỷ đồng được lấy từ nguồn lợi nhuận để lại năm 2022. 

 Nguồn: Tài liệu đại hội TPBank năm 2023.

Theo phương án này, TPBank sẽ phát hành gần 620 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến thực hiện trong năm 2023, thời gian cụ thể sẽ phụ thuộc vào việc chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước. Số cổ phiếu phát hành thêm này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Ngân hàng cho biết tăng vốn điều lệ cho năm 2023 là nhu cầu tất yếu, giúp TPBank đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về nâng cao năng lực tài chính, tạo nền tảng để phát triển mạng lưới chi nhánh, mở rộng thị phần và quy mô kinh doanh, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ ngân hàng.

Đồng thời, giúp ngân hàng nâng cao năng lực quản trị rủi ro, thực hiện các chuẩn mực tại Hiệp ước Basel (Basel II và Basel III), phục vụ cho nhu cầu tăng trưởng tín dụng, góp vốn vào các lĩnh vực kinh doanh khác,... 

Toàn bộ số vốn tăng thêm của TPBank sẽ được dùng để đầu tư cơ sở vật chất, phát triển hệ thống thông tin; bổ sung vốn trung dài hạn; bổ sung vốn hoạt động cho ngân hàng,...

Chia sẻ tại đại hội đồng cổ đông sáng 26/4, Chủ tịch Đỗ Minh Phú cho biết ngân hàng luôn quan tâm đến quyền lợi của các cổ đông, Ban lãnh đạo Ngân hàng trong những năm qua luôn duy trì mức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng cho cổ đông trên 20% cũng như phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên.

Việc chia cổ tức đều đặn đã được ngân hàng duy trì trong những năm gần đây. Mức chi trả cổ tức được duy trì ở mức tương đối cao: năm 2018 là 28%, năm 2020 là 22%, năm 2021 là 35%.

Trong năm 2022 do ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 và những yếu tố khách quan nên kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu tạm hoãn nhưng đầu năm 2023 đã thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%.

Diệp Bình