|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

TP HCM yêu cầu công khai, minh bạch kế hoạch sử dụng đất hàng năm

11:21 | 01/09/2018
Chia sẻ
UBND TP HCM yêu cầu Sở TN-MT và UBND quận - huyện công khai minh bạch kế hoạch sử dụng đất hàng năm; danh mục công trình/dự án có sử dụng đất trong giai đoạn 2016 – 2020, giám sát việc thực hiện dự án đầu tư...

Tại Hội nghị công bố Nghị quyết số 80/NQ-CP của Chính phủ ngày 31/8, UBND TP HCM đã yêu cầu Sở Tài nguyên - Môi trường và UBND quận - huyện công khai, minh bạch điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố.

UBND TP HCM cũng yêu cầu các cơ quan trên công khai minh bạch kế hoạch sử dụng đất hàng năm; danh mục công trình/dự án có sử dụng đất trong giai đoạn 2016 – 2020; giám sát việc thực hiện dự án đầu tư để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất trong khu vực có dự án; theo dõi tiến độ thực hiện dự án hàng năm.

tp hcm yeu cau cong khai minh bach ke hoach su dung dat hang nam
TP HCM yêu cầu công khai, minh bạch kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Ảnh: VnMedia.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng phải kịp thời xử lý những vi phạm về quản lý và sử dụng đất tại địa phương. Đồng thời, tổ chức giám sát, đôn đốc thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm quỹ đất, tăng nguồn thu ngân sách, phù hợp phát triển kinh tế-xã hội địa phương và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Tất cả dự án có bồi thường phải được công bố công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở UBND cấp xã, tại địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất.

Để xử lý các dự án đã ghi trong quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, cơ quan chức năng sẽ rà soát các dự án (diện tích đất) ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì phải điều chỉnh, hủy bỏ, đồng thời công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi đất hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất. Đối với dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà đất không được sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm thì yêu cầu chủ đầu tư có văn bản báo cáo, đề nghị gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng; chuyển cơ quan thuế để xác định và thu nghĩa vụ tài chính. Trường hợp chủ đầu tư không có văn bản đề nghị gia hạn hoặc hết thời hạn được gia hạn mà vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì lập thủ tục thu hồi đất.

Về đấu giá quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên - Môi trường TP HCM sẽ chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP lập kế hoạch vốn để tổ chức bồi thường, tạo quỹ đất; đấu giá quyền sử dụng đất. Đối với quỹ đất do nhà nước trực tiếp quản lý thì tổ chức rà soát, đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công bố công khai và thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

UBND TP HCM yêu cầu đối với các dự án được giao đất nhưng sử dụng không đúng mục đích, căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực hiện thu hồi, đấu giá công khai, minh bạch.

Đồng thời, UBND TP HCM cũng yêu cầu các cơ quan trên công khai minh bạch kế hoạch sử dụng đất hàng năm; danh mục công trình/dự án có sử dụng đất trong giai đoạn 2016 – 2020; giám sát việc thực hiện dự án đầu tư để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất trong khu vực có dự án; theo dõi tiến độ thực hiện dự án hàng năm.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng phải kịp thời xử lý những vi phạm về quản lý và sử dụng đất tại địa phương. Tổ chức giám sát, đôn đốc thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm quỹ đất, tăng nguồn thu ngân sách, phù hợp phát triển kinh tế-xã hội địa phương và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Tất cả dự án có bồi thường phải được công bố công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở UBND cấp xã, tại địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất.

Để xử lý các dự án đã ghi trong quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, cơ quan chức năng sẽ rà soát các dự án (diện tích đất) ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì phải điều chỉnh, hủy bỏ, đồng thời công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi đất hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất.

Đối với dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà đất không được sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm thì yêu cầu chủ đầu tư có văn bản báo cáo, đề nghị gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng; chuyển cơ quan thuế để xác định và thu nghĩa vụ tài chính. Trường hợp chủ đầu tư không có văn bản đề nghị gia hạn hoặc hết thời hạn được gia hạn mà vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì lập thủ tục thu hồi đất.

Về đấu giá quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên - Môi trường TP HCM sẽ chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP lập kế hoạch vốn để tổ chức bồi thường, tạo quỹ đất; đấu giá quyền sử dụng đất. Đối với quỹ đất do nhà nước trực tiếp quản lý thì tổ chức rà soát, đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công bố công khai và thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

UBND TP HCM yêu cầu đối với các dự án được giao đất nhưng sử dụng không đúng mục đích, căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực hiện thu hồi, đấu giá công khai, minh bạch.

Xem thêm

K.Hà