Nhà đất

TP HCM phân bổ hơn 3.400 căn hộ và nền đất phục vụ tái định cư

07:51 | 29/06/2021

Chia sẻ

UBND TP HCM phân bổ cho UBND TP Thủ Đức và 21 quận, huyện sử dụng 2.396 căn hộ và 1.030 nền đất phục vụ công tác tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích.
TP HCM phân bổ hơn 3.400 căn hộ và nền đất phục vụ tái định cư - Ảnh 1.

Khu nhà ở tái định cư thuộc dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức. (Ảnh: Báo Đầu tư).

Theo Trang tin điện tử Đảng bộ TP HCM, UBND TP vừa ban hành quyết định về việc phân bổ quỹ nhà ở, đất ở thuộc sở hữu Nhà nước cho UBND TP Thủ Đức và UBND các quận, huyện để phục vụ tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích.

Theo đó, UBND TP HCM phân bổ cho UBND TP Thủ Đức và 21 quận, huyện sử dụng 2.396 căn hộ và 1.030 nền đất. 

Cụ thể bao gồm: 781 căn hộ thuộc Chương trình 12.500 căn phục vụ tạm cư, tái định cư cho KĐT mới Thủ Thiêm; 24 nền đất phục vụ tái định cư cho dự án Khu Công nghệ cao; 161 nền đất phục vụ cho dự án tái định cư Thảo Cầm Viên; 1.615 căn hộ và 845 nền đất còn lại để giải quyết tạm cư, tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích.

UBND TP HCM giao UBND TP Thủ Đức và 21 quận, huyện phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện quản lý sử dụng nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư được phân bổ. Đồng thời, xem xét, ban hành quyết định giải quyết tái định cư đúng chính sách, phương án bồi thường được duyệt và đối tượng bố trí, không gây phát sinh so bì, khiếu nại của hộ gia đình, cá nhân trong dự án.

Trường hợp có vướng mắc hoặc nội dung vượt thẩm quyền về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện phải báo cáo Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TP để có ý kiến trước khi bố trí sử dụng.

UBND TP Thủ Đức và 21 quận, huyện chịu trách nhiệm chi trả các chi phí phát sinh nếu có (gồm chi phí quản lý sử dụng và quản lý vận hành, sửa chữa, dọn dẹp vệ sinh căn hộ…) từ việc chậm bố trí sử dụng nguồn nhà đã được UBND TP giao.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính có nhiệm vụ hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác thanh quyết toán nguồn vốn đối với khoản tạm ứng mua căn hộ, nền đất phục vụ tái định cư.

Thường trực Ban Chỉ đạo 167 khẩn trương rà soát có ý kiến đối với đề nghị của Sở Xây dựng về việc bán đấu giá quỹ nhà, đất phục vụ tái định cư không còn nhu cầu sử dụng để Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

Ngoài ra, Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, cập nhật, theo dõi tiến độ sử dụng nhà ở, đất ở của UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện đã được phân bổ. Đồng thời tham mưu UBND TP việc điều chỉnh phân bổ số lượng nguồn nhà ở, đất ở trong trường hợp có phát sinh nhu cầu cấp bách hoặc không còn nhu cầu sử dụng.

Đồng thời, Sở Xây dựng tham mưu UBND TP HCM ban hành quyết định bán đấu giá đối với các căn hộ và nền đất đã có chủ trương bán đấu giá sau khi có ý kiến của Ban Chỉ đạo 167.

Ngoài ra, UBND TP HCM giao Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TP hướng dẫn, giải quyết, điều chỉnh các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các dự án chỉnh trang đô thị, công ích trên địa bàn phù hợp với nguồn nhà ở, đất ở được phân bổ trên cơ sở kiến nghị của UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện.

Trước đó vào tháng 10/2020, UBND TP HCM cũng đã chấp thuận phân bổ cho UBND các quận, huyện 3.656 căn hộ và nền đất ( bao gồm 2.577 căn hộ và 1.079 nền) để phục vụ công tác tái định cư.

Minh Tuấn