Nhà đất

TP HCM điều chỉnh giảm hơn 1.000 tỉ đồng vốn đầu tư công với 433 dự án

07:31 | 15/10/2020

Chia sẻ

UBND TP HCM vừa quyết định điều chỉnh giảm vốn đối với 433 dự án có tỉ lệ giải ngân thấp với số vốn điều chỉnh giảm là 1.076 tỉ đồng.
TP HCM điều chỉnh giảm hơn 1.000 tỉ đồng vốn đầu tư công với 433 dự án  - Ảnh 1.

TP HCM điều chỉnh giảm vốn đầu tư công đối với 433 dự án có tỉ lệ giải ngân thấp. (Ảnh: H.L)

UBND TP HCM vừa có báo cáo tình hình giao, điều chỉnh bổ sung và thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Theo đó, trong năm 2020, UBND TP đã giao và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công của thành phố với tổng số vốn hơn 42.139 tỉ đồng.

Cụ thể, về vốn ngân sách thành phố, UBND TP HCM đã phân bổ với tổng số vốn hơn 33.940 tỉ đồng. Trong đó, vốn ODA vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ hơn 10.487 tỉ đồng, vốn ngân sách tập trung hơn 23.453 tỉ đồng. 

Vốn ngân sách Trung ương đã phân bổ hơn 8.198 tỉ đồng. Trong đó, vốn trong nước hơn 3.153 tỉ đồng, vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương gần 5.045 tỉ đồng.

Về kế hoạch điều chỉnh vốn, UBND TP đã ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 trong nội bộ các ngành, lĩnh vực, chương trình của 30 đơn vị sử dụng vốn ngân sách TP.

Cụ thể, điều chỉnh giảm vốn đối với 433 dự án có tỉ lệ giải ngân thấp với số vốn điều chỉnh giảm là 1.076 tỉ đồng; điều chỉnh tăng vốn đối với 141 dự án có tỉ lệ giải ngân cao với số vốn điều chỉnh tăng là 1.076 tỉ đồng.

Về tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020, tổng số vốn đầu tư công đã giải ngân tính đến hết ngày 30/9 được Kho bạc Nhà nước TP xác nhận gần 22.296 tỉ đồng, đạt 55,3% tổng kế hoạch vốn TP đã giao. 

Trong đó, vốn ngân sách TP đã giải ngân gần 19.066 tỉ đồng, đạt 56,2% kế hoạch vốn đã giao. Vốn ngân sách Trung ương đã giải ngân là 4.230 tỉ đồng, đạt 51,6% kế hoạch đã giao.

Hà Lê