|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

TOP 10 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chiếm thị phần lớn nhất 9 tháng đầu năm 2022

07:23 | 15/11/2022
Chia sẻ
Bảo Việt Nhân Thọ vượt qua Manulife dẫn đầu về doanh thu và thị phần thị trường bảo hiểm nhân thọ trong 9 tháng đầu năm với doanh thu 24,457 tỷ đồng, chiếm 19,25% thị phần các doanh nghiệp bảo hiểm.

Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) 9 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ toàn thị trường ước đạt là 127.511 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 51,5%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 16,7%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 20,0%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10,3%.

Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 1,58%, trong đó, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 0,6%, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0,05%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0,53%, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0,0006%.

   (Nguồn: Huyen Vi tổng hợp từ IAV) 

Về thị phần các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường, Bảo Việt Nhân Thọ chiếm doanh thu và tỷ trọng lớn nhất thị trường 9 tháng đầu năm, chiếm 19,25% thị phần các doanh nghiệp bảo hiểm với doanh thu đạt 24.457 tỷ đồng.

Manulife ở vị trí thứ hai với doanh thu đạt 22.790 tỷ đồng, chiếm 17,94% thị phần. Tiếp đến là Prudential và Dai-ichi Life với doanh thu lần lượt là 21.484 tỷ đồng và 15.694 tỷ đồng, chiếm 16,91% và 12,35% thị phần các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường.

   (Nguồn: Huyen Vi tổng hợp từ IAV) 

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới toàn thị trường 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt 37.677 tỷ đồng tăng 6,35 % so với cùng kỳ năm trước. Dẫn đầu về doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới là Manulife với 6.863 tỷ đồng, Prudential với 6.678 tỷ đồng, Dai-ichi Life với 5.172 tỷ đồng, Bảo Việt Nhân thọ với 3.985 tỷ đồng và MB Ageas với 2.847 tỷ đồng.

Về cơ cấu doanh thu theo sản phẩm, sản phẩm chiếm tỷ trọng cao nhất gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (51,5%), nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đơn vị (20%).

Về số lượng hợp đồng khai thác mới 9 tháng đầu năm 2022 đạt 2,38 triệu hợp đồng (sản phẩm chính), giảm 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 61,21% giảm 0,15% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 38,6% giảm 22,08% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 22,6% tăng 91,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 26,6% giảm 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 0,9% giảm 71,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 11,24%, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng 11,2%; sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm tỷ trọng 0,03%; sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm tỷ trọng 0,0003%. 

Tổng số lượng hợp đồng có hiệu lực cuối kỳ (sản phẩm chính) là 13, 55 triệu hợp đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Về cơ cấu số lượng hợp đồng theo sản phẩm, sản phẩm được ưa chuộng và chiếm tỉ trọng cao nhất gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (51,3%) và sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp (24,4%).

Về chi trả quyền lợi bảo hiểm 9 tháng đầu năm 2022 các doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện chi trả ước đạt 34.552 tỷ đồng, tăng 57,35% với cùng kỳ năm trước.

Huyen Vi

Chứng khoán năm 2024 được dự báo tăng lên 1.300 - 1.350 điểm
Cơ sở để Chứng khoán MB (MBS) đưa ra kịch bản này là lãi suất điều hành của Fed tăng thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 11 sau đó giảm từ quý III/2024, mặt bằng lãi suất trong nước giữ nguyên như hiện tại hoặc giảm thêm 50 điểm cơ bản.