Doanh nghiệp

Thủy sản Hùng Vương điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2019 với lãi trước thuế 100 tỉ đồng

10:01 | 13/02/2019

Chia sẻ

HĐQT Thủy sản Hùng Vương dự kiến trình cổ đông kế hoạch lãi trước thuế 2019 đạt 100 tỉ đồng, thấp hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu.

CTCP Hùng Vương (Mã: HVG) cho biết 22/2 tới đây, công ty sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để bàn về kế hoạch kinh doanh cũng như báo cáo kết quả kinh doanh 2018.

Theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất đạt 4.400 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 100 tỉ đồng. Đồng thời, Hùng Vương dự kiến không chia cổ tức 2019 và chi thù lao cho HĐQT cùng Ban Kiểm soát.

thuy san hung vuong dieu chinh ke hoach kinh doanh 2019 voi lai truoc thue 100 ti dong
(Nguồn: Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Thủy sản Hùng Vương).

Ngoài ra, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua bầu ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc công ty.

Trước đó, trong báo cáo thường niên 2018, Ban giám đốc công ty đã xây dựng kế hoạch cho 2019 với lãi sau thuế 225 tỉ đồng, gấp 30 lần so với thực hiện 2018.

Cụ thể, đối với mảng kinh doanh cá, sản lượng nguyên liệu dự kiến đạt 120 ngàn tấn; sản lượng xuất khẩu 60 ngàn tấn. Theo đó, Thủy Sản Hùng Vương đặt mục tiêu doanh số 4.400 tỉ đồng, lãi gộp 700 tỉ đồng, lãi sau thuế 75 tỉ đồng.

Đối với kinh doanh thức ăn thủy sản, sản lượng thức ăn dự kiến sản xuất được 550 tấn. Doanh số 660 tỉ đồng; lãi sau thuế 180 tỉ đồng.

Dự kiến năm 2019, Thủy sản Hùng Vương sẽ đầu tư Nhà máy Thức ăn chăn nuôi Việt Thăng Bình Định tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa, tỉnh Bình Định.

Mới đây, Thủy sản Hùng Vương công bố công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I 2019 với doanh thu thuần đạt 1.345 tỉ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ cắt giảm chi phí nên lãi sau thuế quý I đạt 21,5 tỉ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.

Tại thời điểm 31/12/2018, tổng tài sản của Thủy sản Hùng Vương đạt 8.576 tỉ đồng, giảm nhẹ so với đầu kỳ.

Tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh, xuống 135 tỉ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn 4.104 tỉ đồng, giảm nhẹ so với đầu kỳ. Hàng tồn kho 2.157 tỉ đồng, tăng 13%

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 2.778 tỉ đồng, giảm 11% trong khi đó vay và nợ thuê tài chính 300 tỉ đồng, gấp 2,2 lần so với đầu kỳ.

Xem thêm

Minh Anh