Doanh nghiệp

Thuốc lá Vinataba lãi gần 500 tỉ đồng sau nửa đầu năm

15:30 | 19/09/2020

Chia sẻ

Vinataba báo lãi thuần giảm 21%, còn 557 tỉ đồng sau 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, nhờ ghi nhận khoản hỗ trợ tài chính 152 tỉ đồng từ Philip Morris International, lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ gần như đi ngang, đạt 495 tỉ đồng.

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2020 cho thấy doanh thu thuần 6 tháng giảm 5% so với cùng kì năm trước, còn 8.976 tỉ đồng. Giá vốn hàng bán chỉ giảm 4% khiến lợi nhuận gộp giảm 10% về mức 1.809 tỉ đồng. Biên lãi gộp theo đó giảm từ 21,3% còn 20,2%.

Vinataba lãi gần 500 tỉ đồng sau nửa đầu năm - Ảnh 1.

Nguồn: Thu Thảo tổng hợp từ BCTC bán niên của Vinataba.

Trong kì, doanh thu tài chính tăng 36% lên 107 tỉ đồng nhờ hoạt động tài chính khác và lãi chênh lệch tỉ giá tăng. Song song đó, chi phí tài chính cũng tăng từ 146 tỉ đồng lên 164 tỉ đồng.

Chi phí bán hàng ghi nhận tăng 6% lên 573 tỉ đồng, trong khi chi phí doanh nghiệp giảm 7% từ mức 817 tỉ đồng của cùng kì năm trước.

Mặt khác, công ty cũng ghi nhận khoản lãi trong công ty liên doanh liên kết tăng từ 117 tỉ đồng lên 138 tỉ đồng. Tính đến cuối năm 2019, công ty đang đầu tư vào 7 công ty liên doanh liên kết. Từ những biến động trên, Vinataba báo lãi thuần giảm 21% xuống còn 557 tỉ đồng.

Tuy nhiên, nhờ hạch toàn khoản hỗ trợ tài chính từ Philip Morris International 152 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế của Vinataba chỉ giảm 5%, còn 597 tỉ đồng. Trong đó lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ gần 495 tỉ đồng, chỉ giảm nhẹ 1% so với nửa đầu năm 2019.

Theo tìm hiểu, Vinataba là công ty mẹ sở hữu 51% vốn điều lệ của Công ty TNHH Vinataba - Philip Morris, đây là liên doanh giữa Vinataba và Philip Morris International. Trong đó, Philip Morris International là tập đoàn thuốc lá lớn đến từ Mỹ, chủ sở hữu nhãn hiệu thuốc lá Marlboro.

Vinataba là nhà sản xuất và tiêu thụ thuốc lá lớn nhất Việt Nam. Đây là công ty mẹ sở hữu 100% vốn của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long.

Tại thời điểm cuối quí II, Vinataba có 18.837 tỉ đồng tổng tài sản, giảm 886 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó các khoản mục lớn bao gồm hàng tồn kho 9.159 tỉ đồng (giảm 10% so với đầu kì); tiền và tương đương tiền 3.434 tỉ đồng (giảm 10%), tài sản cố định 2.895 tỉ đồng (tăng 78%)….

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả giảm từ 9.452 tỉ đồng còn 8.534 tỉ đồng. Trong đó, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn chiếm hơn một nửa, với 4.541 tỉ đồng.

Thu Thảo