|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định hỗ trợ hải quan Việt Nam - Mỹ

16:28 | 21/07/2020
Chia sẻ
Hiệp định hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam - Mỹ có hiệu lực thực hiện từ ngày 20/5/2020.

Ngày 17/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kí Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Mỹ về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan.

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì triển khai thực hiện Hiệp định trong phạm vi chức năng, thẩm quyền trên cơ sở phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan.

Kế hoạch đưa ra các nhiệm vụ chủ yếu như: thống nhất với phía Mỹ cách thứ và tần suất trao đổi, chia sẻ thông tin, định dạng thông tin trao đổi.

Các lĩnh vực, đối tượng hàng hóa ưu tiên, là trọng điểm cần trao đổi và chia sẻ thông tin (hàng hóa có nguy cơ cao về gian lận xuất xứ, gian lận chuyển tải nhằm lẩn tránh thuế và các biện pháp phòng vệ thương mại khác, thông tin về các qui định, chính sách quản lí hải quan, các chương trình, thông lệ tiên tiến và kĩ thuật hiện đại đang áp dụng trong lĩnh vực hải quan…).

Xác định các đầu mối tiếp nhận và chia sẻ thông tin theo các cấp độ trao đổi thông tin; các cách thức phối hợp các biện pháp nghiệp vụ luên quan đến các vụ việc vi phạm.

Xây dựng lộ trình và kế hoạch hợp tác cho từng giai đoạn cụ thể; các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ hải quan căn cứ nhu cầu và nguồn lực của mỗi Bên…

Nhiệm vụ nữa được triển khai thực hiện là thống nhất cách thức phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện Hiệp định, tập trung vào các hoạt động triển khai Hiệp định đòi hỏi sự phối hợp, hợp tác của các Bộ, ngành có liên quan như hợp tác điều tra xác minh vi phạm hải quan.

Đồng thời, theo dõi, rà soát và định kì đánh giá kết quả triển khai thực hiện Hiệp định và đề xuất, kiến nghị có liên quan.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thực hiện công tác tuyên truyền, tăng cường phổ biến về Hiệp định cho các đối tượng có liên quan thông qua các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết cũng như các công việc cần triển khai để thực thi hiệu quả Hiệp định.

Trước đó, ngày 6/12/2019, tại trụ sở Bộ Tài chính, được sự ủy quyền của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Mỹ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai và Đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, bà Caryn McClelland đã kí Hiệp định giữa Việt Nam và Mỹ về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan.

Hiệp định trên có hiệu lực thực hiện từ ngày 20/5/2020. Việc kí Hiệp định này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tạo nền tảng pháp lí cho mối quan hệ chính thức và cơ chế hợp tác, hỗ trợ kĩ thuật, trao đổi thông tin giữa hai cơ quan hải quan nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lí các hành vi vi phạm pháp luật hải quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ của hai cơ quan hải quan.

Như Huỳnh

Cổ đông ngân hàng nhận tin vui, cổ tức tiền mặt và hàng tỷ cổ phiếu sắp về tay
Nhiều ngân hàng ra thông báo triển khai kế hoạch trả cổ tức trong năm nay với tỷ lệ từ 10-39%, trong đó một số nhà băng sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt.