|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

thoái vốn doanh nghiệp nhà nước

SCIC sẽ thoái hết vốn VNSteel, TCT Licogi, Vinatex giai đoạn 2017 - 2020

SCIC sẽ thoái hết vốn VNSteel, TCT Licogi, Vinatex giai đoạn 2017 - 2020

Trong giai đoạn 2017 - 2020, SCIC sẽ tiến hành thoái vốn tại một loạt các doanh nghiệp lớn. Trong đó SCIC sẽ thoái hết 53,48% vốn tại Vinatex, 93,92% vốn tại VNSteel, 40,71% vốn tại Licogi...
Doanh nghiệp -11:01 | 22/08/2017
Lập Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn

Lập Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn

Theo dự thảo Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 – 2020 vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện, sẽ có 436 doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020.
Doanh nghiệp -20:44 | 16/08/2017