Chứng khoán

Thị trường chứng khoán sẽ không nghỉ vì dịch COVID-19

18:19 | 31/03/2020

Chia sẻ

Theo UBCKNN, hoạt động giao dịch trên TTCK là dịch vụ thiết yếu và phải được đảm bảo tổ chức giao dịch an toàn, ổn định, thông suốt trong mọi tình huống.

Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện cách li toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có thông báo về hoạt động của thị trường chứng khoán (TTCK) trong mùa dịch.

Theo UBCKNN, hoạt động giao dịch trên TTCK là dịch vụ thiết yếu và phải được đảm bảo tổ chức giao dịch an toàn, ổn định, thông suốt trong mọi tình huống.

Để triển khai mục tiêu nêu trên, UBCKNN yêu cầu các thành viên thị trường tích cực đổi mới, cải tiến cách làm việc nhằm thích ứng với bối cảnh phòng, chống dịch; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành hoạt động, giao dịch.

Các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty quản lí quĩ, Thành viên Lưu ký chứng khoán cần sẵn sàng, chủ động xây dựng kịch bản ứng phó với các tình huống dịch bệnh đã báo cáo UBCKNN trước ngày 31/3.

Bên cạnh đó, UBCKNN đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân Thành phố, địa phương về đảm bảo an toàn cho cán bộ, viên chức và khách đến giao dịch.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trước đó UBCKNN cũng đã có những giải pháp nhằm hỗ trợ thị trường, đảm bảo thị trường vận hành ổn định. Về các hỗ trợ mang tính hành chính, UBCKNN đã đẩy nhanh việc xử lí hồ sơ đăng kí mua cổ phiếu quĩ của doanh nghiệp trong vòng 1 ngày, thay vì trong 7 ngày như trước.

UBCKNN cũng trình lãnh đạo Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ một số giải pháp nhằm triển khai ngay dịch vụ biểu quyết điện tử (E-Voting) phục vụ ĐHĐCĐ của các công ty đại chúng/quỹ đầu tư chứng khoán thay thế cho việc biểu quyết trực tiếp tại ĐHĐCĐ truyền thống.

Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, trong giai đoạn này, Chính phủ, Bộ Tài chính và UBCKNN, cùng các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, … sẽ nỗ lực cao nhất để có giải pháp hỗ trợ thiết thực nhất cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trên TTCK.

Sơn Tùng