|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Thêm một ngân hàng hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận năm

20:40 | 27/12/2023
Chia sẻ
PVcomBank vừa công bố hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận năm 2023 và đạt 129% kế hoạch doanh thu.

Phó Tổng giám đốc PVcomBank Nguyễn Việt Hà báo cáo kết quả kinh doanh của PVcomBank. (Ảnh: PVcomBank).

Ngày 22/12, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo tại Hội nghị, Phó Tổng giám đốc PVcomBank Nguyễn Việt Hà cho biết ngân hàng đã hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đặt ra. 

Cụ thể, năm 2023, doanh thu ngân hàng ước đạt 129% kế hoạch giao, lợi nhuận trước thuế ước đạt 100% kế hoạch giao nộp ngân sách nhà nước ước đạt 225% kế hoạch được giao, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu lớn hơn 8%.

Theo kế hoạch năm 2023, PVcombank đặt mục tiêu doanh thu ngân hàng mẹ đạt 15.024,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 80 tỷ đồng. Với ngân hàng hợp nhất, kế hoạch doanh thu là 15.559,4 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 109 tỷ đồng. 

Với kết quả trên, có thể ước tính doanh thu của ngân hàng mẹ PVcomBank đạt hơn 19.000 tỷ đồng, ngân hàng hợp nhất đạt hơn 20.000 tỷ đồng.

Về định hướng năm 2024, PVcomBank đặt mục tiêu: Nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng trưởng phù hợp, đảm bảo hiệu quả, chủ động kiểm soát rủi ro, tiếp tục thực hiện xử lý và thu hồi nợ, với danh mục tài sản cần cơ cấu thu hồi theo phương án tái cấu trúc đang xây dựng và sẽ được phê duyệt, thực hiện các nhiệm vụ cho mục tiêu chuyển đổi số; triển khai các nhiệm vụ khác do Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) giao. 

Vừa qua, Chính phủ đã phê duyệt “Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giai đoạn đến hết năm 2025”.

Hiện tỷ lệ góp vốn của PVN tại PVcomBank là 52% và Chính phủ yêu cầu giảm tỷ lệ này xuống 15% vào năm 2025. PVcomBank được thành lập vào năm 2013, trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank). 

Theo Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2023, ngoài phần vốn góp 52% của PVN, PVcomBank còn có một cổ đông lớn khác là Morgan Stanley International Holdings (Morgan Stanley), với tỷ lệ sở hữu là 6,67%. Phần còn lại do các cổ đông khác nắm giữ, không được liệt kê trong báo cáo nói trên. 

Minh Quang