Doanh nghiệp

Thay đổi cơ cấu sản phẩm, biên lãi gộp của Kangaroo tăng mạnh

11:39 | 05/11/2019

Chia sẻ

Chiến lược chuyển dịch sang nhóm sản phẩm có hiệu suất sinh lời cao hơn đã được ban lãnh đạo công ty công bố từ đầu năm.
anh%20ra%20mat_nbgh

Quí III năm nay, doanh thu thuần của CTCP Tập đoàn Điện máy Việt Úc (Kangaroo) giảm 6% so với cùng kì, đạt 501 tỉ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp tăng 36% đạt 215 tỉ đồng, biên lợi nhuận gộp tăng mạnh từ gần 30% lên 43%.

Để có được kết quả này, Kangaroo cho biết giá vốn giảm và công ty tập trung vào nhóm sản phẩm có tỷ lệ sinh lời cao hơn. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng khoảng 20% do những thay đổi của công ty liên quan đến chính sách bán hàng (khuyến mãi tăng 56% lên gần 61 tỉ đồng) và cơ chế thu nhập cho nhân viên kinh doanh (lương nhân viên tăng 22% lên 56 tỉ đồng). 

Phần thu nhập khác giảm 85%, chỉ còn gần 3 tỉ đồng do khoản hỗ trợ chiết khấu từ nhà cung cấp giảm. Công ty đạt mức lãi ròng gần 11 tỉ đồng, gấp gần 3 lần quí III/2018. 

Sau 9 tháng, tổng doanh thu thuần mà Kangaroo đem về khoảng 1.775 tỉ đồng, tăng 9%; biên lãi gộp đạt khoảng 41%. Lãi ròng đạt được gần 83 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kì. Về cơ cấu, doanh thu của Kangaroo tập trung chủ yếu tại khu vực Miền Bắc, kế đến là khu vực Miền Nam và Miền Trung. Nhưng lợi nhuận ròng tại hai khu vực Miền Bắc và Miền Nam là khá tương đồng, chiếm tỷ trọng gần như toàn bộ phần lãi công ty này đạt được.

Tổng tài sản của Kangaroo tại thời điểm 30/9/2019 đạt mức 1.372 tỉ đồng. Các khoản mục lớn gồm phải thu ngắn hạn khách hàng 589 tỉ đồng (134 tỉ đồng từ CTCP Thế giới Di động, 138 tỉ đồng từ CTCP Mediamart Việt Nam và 100 tỉ đồng từ Công ty You and Me Solution Group - một công ty bán các sản phẩm nhãn hiệu Kangaroo tại Myanmar). 

Giá trị hàng tồn kho cuối kì của Kangaroo cũng giảm 28% so với đầu năm còn 486 tỉ đồng. Về tình hình nợ, nợ vay ngắn hạn của Kangaroo cuối quí III giảm 187 tỉ đồng so với đầu năm, còn 288 tỉ đồng. Trong kì, công ty dùng lượng tiền đi vay lớn hơn, tăng 41% so với năm ngoái. 

Đông A