Nhà đất

Thanh tra Đồng Nai kết luận sai phạm xác định giá đất bồi thường tại KDC Giang Điền của LDG và Sonadezi

17:30 | 07/11/2019

Chia sẻ

Thanh tra tỉnh Đồng Nai vừa kết luận về hàng loạt thiếu sót trong công tác xác định giá đất cụ thể tại Khu dân cư - Dịch vụ Giang Điền.

Thanh tra tỉnh Đồng Nai vừa công bố Kết luận thanh tra số 67/KL-TT về việc chấp hành các qui định pháp luật về xác định giá đất cụ thể đối với dự án Khu dân cư - Dịch vụ Giang Điền tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom có tổng diện tích 234 ha, được chia làm 2 khu A và B. 

Trong đó, khu A qui mô 94 ha do CTCP Đầu tư LDG (LDG Group – Mã: LDG) làm chủ đầu tư. LDG Group đã thỏa thuận với các hộ dân và giải toả được 87 ha. Đối với 18 trường hợp còn lại không thỏa thuận được khoảng 6,6 ha, LDG Group đề nghị cơ quan Nhà nước làm công tác bồi thường, hỗ trợ để bàn giao mặt bằng. 

Tính đến thời điểm thanh tra, hội đồng bồi thường của huyện đã chi trả tiền bồi thường cho 2 hộ dân và 3 hộ dân do LDG Group thoả thuận được. Hiện còn 13 trường hợp với tổng diện tích 4,45 ha chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng. 

Đối với khu B diện tích 104 ha do CTCP Sonadezi Giang Điền làm chủ đầu tư, có 170 hộ dân và 1 tổ chức bị ảnh hưởng phải thực hiện công tác bồi thường. Tại thời điểm thanh tra, hội đồng bồi thường huyện Trảng Bom đã chi trả tiền bồi thường cho 62 trường hợp với diện tích 32,8 ha, còn lại 109 hộ dân chưa nhận tiền và chưa giao mặt bằng với 71,2 ha. 

Cả 2 khu A và B thuộc dự án Khu dân cư - Dịch vụ Giang Điền đều thực hiện xác định giá đất cụ thể để làm căn cứ bồi thường cho các hộ dân khi thực hiện dự án. Tuy vậy, kết quả thanh tra cho thấy, công tác xác định giá đất cụ thể tại dự án này có nhiều thiếu sót.

Quá trình thẩm định giá sai qui định

Kết luận thanh tra nêu rõ, đối với việc chuẩn bị thực hiện thẩm định giá đất cụ thể tại dự án, hồ sơ chuẩn bị thực hiện thẩm định giá đất tại khu B không thể hiện vị trí, diện tích, loại đất và thời hạn sử dụng của thửa đất cần định giá. 

Điều này theo thanh tra Đồng Nai là không đúng theo qui định tại điểm a, khoản 2, Điều 29 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường qui định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; xác định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

Qua kiểm tra, thanh tra xác định 7 chứng thư thẩm định giá đất cụ thể do CTCP Thẩm định giá và Tư vấn đầu tư xây dựng Thế Hệ Mới, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường Đồng Nai thực hiện, đều sử dụng phương pháp so sánh để tư vấn giá đất cụ thể. 

Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy hồ sơ về tư vấn giá đất chưa đảm bảo theo qui định. Trong đó, 7/30 thửa đất chọn để so sánh với thửa đất cần xác định giá đất cụ thể nhưng không thể hiện có giao dịch thành công.

Bên cạnh đó, 3/30 thửa đất được đơn vị tư vấn chọn để so sánh với thửa đất cần xác định giá đất cụ thể có thời gian giao dịch thành công quá thời hạn 2 năm trở lên theo qui định.

Còn 3/5 công dân được lấy phiếu khảo sát thu thập thông tin của thửa đất khẳng định, không có đơn vị nào tới phỏng vấn và không ký vào phiếu khảo sát thu thập thông tin của thửa đất là không đúng theo qui định của Thông tư 36.

Bên cạnh đó, việc thực hiện tư vấn giá đất tại các chứng thư thẩm định giá nêu trên có thời gian thực hiện chậm trễ từ 17 ngày đến 94 ngày làm việc kể từ khi kí hợp đồng tư vấn giá đến khi có kết quả tư vấn giá đất là không đúng theo Quyết định 04 ngày 1/2/2016 của UBND Tỉnh Đồng Nai (thời gian quy định là 20 ngày làm việc).

Trong quá trình thực hiện tư vấn giá đất cụ thể của Công ty Thế Hệ Mới, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường Đồng Nai chưa thể hiện đúng theo qui định của pháp luật dẫn đến những sai phạm và thiết sót. 

Thanh tra kết luận Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị được pháp luật về đất đai và UBND tỉnh giao chủ trì trong việc xác định giá đất cụ thể, là đơn vị thuê tư vấn giá đất nhưng lại thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tư vấn giá đất dẫn đến việc tư vấn giá đất chậm về thời gian và có các sai phạm, thiếu sót.

Đối với việc trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định giá đất cụ thể của dự án lần 2 tại tờ trình số 733 ngày 11/8/2016 của Sở Tài nguyên Môi trường có thời hạn thực hiện chậm trễ 10 ngày là không đúng so với qui định tại Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND (thời gian qui định là 5 ngày làm việc).

Kết quả xác định giá đất không phù hợp thực tế 

Theo Thanh tra tỉnh Đồng Nai, Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh tiến hành thẩm định 7 lần tại 7 chứng thư có thời gian thẩm định chậm trễ từ 27 ngày đến 49 ngày là không đúng qui định tại Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND (qui định 10 ngày làm việc).

Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh trả hồ sơ đề nghị xem xét lại phương án giá đất cụ thể nhưng lí do trả hồ sơ chung chung, chưa rõ căn cứ, dẫn đến việc tư vấn giá đất và trình phương án giá đất cụ thể phải làm lại nhiều lần.

Bên cạnh đó, đối với 3 lần Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh trả hồ sơ đề nghị xem xét lại phương án giá đất cụ thể không được thể hiện bằng biên bản cuộc họp là không đúng qui định theo Thông tư số 78/2016/TTLT-BT-BTNMT ngày 22/6/2016.

Việc trình UBND Tỉnh Đồng Nai phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường dự án có thời gian thực hiện chậm trễ từ 17 đến 23 ngày là không đúng theo qui định theo Thông tư 36 (qui định 5 ngày làm việc).

Thanh tra kết luận, việc quyết định giá đất cụ thể của UBND tỉnh về việc phê quyệt điều chỉnh giá đất, phương án giá đất cụ thể để bồi thường thực hiện dự án có thời gian thực hiện chậm trễ từ 15 đến 30 ngày là không đúng qui định theo Thông tư 36 (qui định 5 ngày làm việc).

Đồng thời, Thời gian thực hiện định giá đất đối với khu A và B từ khi tổ chức thực hiện định giá đất, thẩm định phương án giá đất, hoàn thiện dự thảo phướng án giá đất, quyết định giá đất có thời gian thực hiện chậm trễ từ 56 đến 242 ngày là không đúng theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND (qui định 45 ngày làm việc)

Trong khi đó, giá đất có nhiều biến động dẫn đến kết quả xác định giá đất cụ thể khi hoàn thành không còn phù hợp với thực tế, việc tư vấn giá đất và trình phương án giá đất cụ thể phải làm lại nhiều lần.

Từ những nội dung kết luận trên, Thanh tra Đồng Nai kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm đối với từng tổ chức, cá nhân của các sở, ban, ngành thuộc thẩm quyền của mình liên quan đến các tồn tại, thiếu sót được nêu trong kết luận. 

Nguyên Ngọc