Nhà đất

Thanh tra Chính phủ kết luận sai phạm tại dự án hơn 8.000 tỉ đồng trên Bán đảo Sơn Trà của LDG Group

22:19 | 18/10/2019

Chia sẻ

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra dự án Khu du lịch Bãi bụt - Dự án mà LDG Group kì vọng sẽ mang về doanh thu hàng chục nghìn tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 1.000 tỉ đồng trong tương lai.

Ngày 18/10, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra tại 18 dự án phát triển du lịch, nghỉ dưỡng do TP Đà Nẵng phê duyệt, chấp thuận giao chủ đầu tư trên Bán đảo Sơn Trà với tổng diện tích 1.222,5 ha; bao gồm dự án dự án Khu du lịch Bãi bụt của CTCP Đầu tư LDG (LDG Group – Mã: LDG). 

Kết luận của Thanh tra Chính phủ xác nhận dự án Khu du lịch Bãi Bụt vướng hàng loạt các sai phạm, bao gồm trách nhiệm của chủ đầu tư và UBND TP Đà Nẵng.

Cụ thể, chủ đầu tư đã không có hồ sơ đề nghị trình các cơ quan chức năng chấp thuận địa điểm, giao đất, cho thuê đất dự án theo qui định tại Khoản 7, Điều 1, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 sửa đổi Điều 13 Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ.

Chủ đầu tư đã khởi công xây dựng dự án khi chưa có Giấy phép xây dựng là chưa đúng qui định tại Khoản 1, Điều 62, Luật Xây dựng năm 2003.

Đồng thời, chủ đầu tư không lập, báo cáo trình các cơ quan chức năng Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, chưa đúng qui định tại Khoản 1, Điều 12, Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 và Khoản 1, Điều 20, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

Về phía UBND TP Đà Nẵng, dự án Khu du lịch Bãi Bụt nằm trong số 4 dự án được UBND TP Đà Nẵng quyết định giao đất, cho thuê đất trước thời điểm Luật Đất đai 2003 có hiệu lực.

Tuy nhiên, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, việc giao đất, cho thuê đất của UBND TP Đà Nẵng khi không có hồ sơ dự án đầu tư là vi phạm qui định tại Khoản 7, Điều 1, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ.

Đồng thời, UBND TP Đà Nẵng đã không tổ chức thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án là vi phạm qui định tại Khoản 6, Điều 1, Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/1/2003 của Chính Phủ.

Tháng 9/2019, LDG Group đã thông qua việc nhận chuyển nhượng gần 10 triệu cp tại CTCP Hải Duy, nhằm chủ động trong công tác quản lí và thuận lợi điều hành dự án Khu du lịch Bãi Bụt.

Theo kế hoạch, LDG Group sở hữu 99,9% vốn tại Hải Duy sau khi hoàn tất chuyển nhượng.

Tổng vốn đầu tư Dự án Bãi Bụt dự kiến là 350 triệu USD, tương đương 8.141 tỉ đồng. Đây là Dự án mà phía LDG group kì vọng sẽ mang về doanh thu hàng chục nghìn tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 1.000 tỉ đồng trong tương lai.

Theo đó, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP Đà Nẵng tổ chức kiểm điểm, xử lí trách nhiệm theo qui định đối với tổ chức, cá nhân vi phạm theo kết luận thanh tra.

Đồng thời, UBND TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các bộ rà soát lại các dự án tại Bán đảo Sơn Trà, đảm bảo phù hợp với qui hoạch đã được phê duyệt; kiên quyết xử lí, thu hồi đối với những dự án, diện tích đất không đủ điều kiện và có vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, diện tích 364,81 ha đất của 4 dự án và một phần diện tích của 10 dự án có vi phạm phải được rà soát để xử lí.

UBND TP Đà Nẵng cũng được giao phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính rà soát, xác định giá đất, tính và thu nộp đầy đủ vào Ngân sách Nhà nước các khoản nghĩa vụ tài chính của các dự án.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng chịu trách nhiệm chỉ đạo thu hồi khoản tiền chủ đầu tư chưa nộp về Qũy Bảo về và Phát triển rừng TP Đà Nẵng, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, khoản tiền giảm 10% giá trị đầu tư cơ sở hạ tầng trừ đi chi phí giải phóng mặt bằng, giam 10% tiền sử dụng đất không đúng qui định.

bai-but

Theo dự kiến, LDG và Hải Duy sẽ hợp tác đầu tư dự án Khu du lịch Bãi Bụt với tổng mức đầu tư 350 triệu USD (8.141 tỉ đồng). Trong đó, Hải Duy sẽ góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất của khu đất thực hiện dự án, giá trị góp vốn không thấp hơn 2.230 tỉ đồng.

Trước đó, theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ ngày 18/3/2019, dự án Khu du lịch Bãi Bụt nằm trong danh sách 4 dự án được giao theo hình thức kí hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không tuân thủ trình tự, thủ tục theo các qui định của pháp luật về quản lí đất đai và vi phạm Khoản 4 Điều 5 Luật Đất đai năm 2003.

Thanh tra Chính phủ cho rằng, việc xác định thời điểm tính giá đất dự án Bãi Bụt là sai, làm giảm số tiền sử dụng đất phải nộp hơn 20 tỉ đồng và 1.370 đồng/m2/năm đối với diện tích đất thuê (dự án giao đất năm 2004 nhưng lại tính giá đất theo phương án giá năm 2001).

Bên cạnh đó, dự án được qui hoạch phê duyệt làm khu nghỉ dưỡng tại khu vực bán đảo Sơn Trà nhưng cơ quan chức năng của TP Đà Nẵng đã cấp 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích đất ở đô thị và thời gian sử dụng lâu dài cho Hải Huy với tổng diện tích đất 21.000 m2.

Nguyên Ngọc