Thời sự

Thanh Hóa muốn thu hút 48 dự án PPP gần 68.000 tỷ đồng giai đoạn 2021-2025

11:42 | 21/05/2021

Chia sẻ

Giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu thu hút 48 dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP), tổng vốn đầu tư khoảng 68.000 tỷ đồng.

Cổng thông tin tỉnh Thanh Hóa đưa tin, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi vừa chủ trì hội nghị nghe báo cáo Đề án thu hút đầu tư theo hình thức PPP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày tóm tắt dự thảo đề án. Theo đó, giai đoạn 2016 – 2020, Thanh Hóa đã kêu gọi và thu hút đầu tư 14 dự án (10 dự án BT, 4 dự án BOT) theo hình thức PPP với tổng vốn đầu tư 72.989,13 tỷ đồng. 

Tuy nhiên trên thực tế, chỉ có hai dự án trong danh mục có nhà đầu tư quan tâm thực hiện, các dự án còn lại do không có nhà đầu tư nên phải triển khai thực hiện theo các hình thức khác hoặc chuyển sang đầu tư công.

Giai đoạn 2021 - 2025, đề án có mục tiêu kêu gọi thu hút 48 dự án theo hình thức PPP với tổng vốn đầu tư khoảng 68.000 tỷ đồng. 

Trong số đó, danh mục các dự án theo lĩnh vực giao thông 9 dự án; lĩnh vực thủy lợi, cấp nước sạch, thoát nước và xử lý nước thải 16 dự án; lĩnh vực công nghệ thông tin 5 dự án; lĩnh vực y tế, giáo dục – đào tạo 15 dự án; nhà máy điện 3 dự án. 

Ngoài ra, tỉnh Thanh Hóa cũng khuyến khích các nhà đầu tư nghiên cứu, lựa chọn đầu tư theo hình thức PPP vào nhiều lĩnh vực khác theo quy định.

Chu Lai