Tài chính

Techcombank chiếm 98% thị phần trái phiếu niêm yết trên sàn giao dịch HOSE và HNX

18:04 | 28/10/2019

Chia sẻ

Theo cho biết từ lãnh đạo ngân hàng, hiện Techcombank là ngân hàng dẫn đầu trong việc tư vấn phát hành và phân phối trái phiếu doanh nghiệp cho khách hàng trên thị trường.
Screen Shot 2019-10-28 at 16

Ông Phùng Quang Hưng - Giám đốc Khối Bán hàng và Kênh phân phối Techcombank

Theo cho biết trong của ông Phùng Quang Hưng - Giám đốc Khối Bán hàng và Kênh phân phối Techcombank tại sự kiện "cập nhật kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019", hiện nay ngân hàng tiếp tục dẫn đầu thị trường trái phiếu trong nước.

Trong 9 tháng đầu năm, Techcombank chiếm với 98% thị phần trái phiếu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE và HNX và hơn 80% giao dịch trái phiếu trên các sàn.

Cùng với đó quĩ trái phiếu doanh nghiệp của Techcombank chiếm tới 93% tổng thị phần quĩ trái phiếu Việt Nam (16.435 tỉ đồng).

Screen Shot 2019-10-28 at 16

Nguồn: Techcombank

Lượng trái phiếu doanh nghiệp được phân phối qua Techcombank trong 9 tháng đầu năm đạt 39.500 tỉ đồng, tăng 6,7% so với con số của năm 2018.

tp3

Nguồn: Techcombank

Trong khi đó, giá trị trái phiếu doanh nghiệp được tư vấn phát hành qua Techcombank trong 9 tháng đầu năm đạt 24.400 tỉ đồng.

TP2

Nguồn: Techcombank

Ông nhấn mạnh hoạt động kinh doanh trái phiếu phát triển đúng theo định hướng của chính phủ và góp phần mang lại khoản thu lớn vào thu nhập từ phí. Tổng nguồn thu phí từ tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp chiếm tỉ trong 14% trong tổng thu phí và mua bán ngoại tệ của ngân hàng (2.400 tỉ đồng).

phí 1

Nguồn: TechcombankDiệp Bình