Chứng khoán

Tập trung vào hoạt động cốt lõi tại Mộc Châu Milk, cổ phiếu GTN thoát diện kiểm soát

14:22 | 03/03/2020

Chia sẻ

Cổ phiếu GTN sẽ được giao dịch toàn thời gian trở lại sau khi GTNFoods trình bày lí do chênh lệch số liệu sau kiểm toán, nguyên nhân và phương án khắc phục tình hình kinh doanh kém khả quan năm 2019.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), cổ phiếu GTN của CTCP GTNFoods được phép giao dịch toàn thời gian trở lại sau khi vào diện kiểm soát (chỉ giao dịch trong phiên chiều) kể từ 5/3.

Lý do ban đầu về việc hạn chế giao dịch của GTN do công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2018 (số điều chỉnh hồi tố) âm gần 40 tỉ đồng. Ngoài ra, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hết ngày 31/12/2019 âm gần 209 tỉ đồng, lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ hơn 66 tỉ đồng.

Tập trung vào hoạt động cốt lõi tại Mộc Châu Milk, cổ phiếu GTN thoát diện kiểm soát - Ảnh 1.

Chênh lệnh lãi sau thuế sau kiểm toán gần 47% một phần do khoản giảm hơn 4,3 tỉ đồng trích lập dự phòng (Nguồn: Giải trình số liệu sau kiểm toán của GTNFoods)

Theo giải trình của GTNFoods, khoản lỗ sau thuế công ty mẹ 145 tỉ đồng do cuối năm 2019, công ty quyết định thoái vốn tại một số công ty con hoạt động kinh doanh không hiệu quả dẫn đến thua lỗ gần 105 tỉ đồng. Bên cạnh đó, công ty trích lập thêm dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tại công ty liên kết gần 57 tỉ đồng.

Về chênh lênh số liệu báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán, GTNFoods giải trình nguyên nhân phát sinh do khoản lỗ của công ty mẹ và việc trích lập dự phòng thêm. 

Để khắc phục, công ty hướng tới tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi tại công ty con trong Tập đoàn Mộc Châu Milk. Kế hoạch doanh thuần hợp nhất năm nay hơn 2.900 tỉ đồng, lãi sau thuế 99 tỉ đồng.

Tập trung vào hoạt động cốt lõi tại Mộc Châu Milk, cổ phiếu GTN thoát diện kiểm soát - Ảnh 2.

(Nguồn: Giải trình số liệu sau kiểm toán của GTNFoods)

Tháng 2 vừa qua, bà Mai Kiêu Liên – Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk – Mã: VNM) được bầu làm Chủ tịch HĐQT của GTNFoods nhiệm kì 2020-2024.

Cùng tháng, CTCP Invest Tây Đại Dương đã bán ra 2,6 triệu cổ phiếu GTN nhằm cơ cấu danh mục đầu tư, giảm số cổ phần nắm giữ còn 32,4 triệu đơn vị. Tỉ lệ sở hữu vốn thay đổi từ 14% xuống 12,96%.

Thị giá hiện tại của GTN là 16.250 đồng/cp, tương ứng giá trị vốn hóa hơn 4.000 tỉ đồng.

Minh Đăng