|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tập đoàn IPA đặt mục tiêu lãi 348 tỷ năm nay

15:50 | 08/06/2023
Chia sẻ
Trong tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023, Tập đoàn IPA dự kiến không chia cổ tức năm 2022 mà giữ lại toàn bộ lợi nhuận.

CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (Mã: IPA) dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 vào ngày 28/6 tại Hà Nội.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.000 tỷ đồng tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 348 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với năm 2022.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC.

Ban lãnh đạo công ty cho rằng, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2023 được HĐQT đưa ra một cách thận trọng trên cơ sở ước tính các khoản doanh thu và lợi nhuận dự kiến thu được từ các hoạt động đầu tư kinh doanh hiện hữu và chưa tính đến trường hợp phát sinh các khoản doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng vốn, tài sản (nếu có) của công ty.

Về phân phối lợi nhuận năm 2022, IPA dự kiến trình cổ đông kế hoạch không trả cổ tức năm 2022 mà giữ lại toàn bộ lợi nhuận.

Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ. 

Về tình hình kinh doanh ba tháng đầu năm, IPA ghi nhận doanh thu thuần giảm 15% so với cùng kỳ xuống 64 tỷ đồng. Công ty ghi nhận mức lỗ 148 tỷ đồng trong khi quý I/2022 lãi 196 tỷ đồng, đây cũng là quý thứ hai công ty lỗ liên tiếp.

Tại ngày 31/3, tổng tài sản của IPA đạt 8.486 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn gần 31 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất (45%) trong cơ cấu tài sản của IPA là các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết với 3.832 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay của công ty khoảng 4.482 tỷ đồng, đa phần là các khoản trái phiếu vay cho chính IPA và CTCP Năng lượng Bắc Hà. Vốn chủ sở hữu đạt 3.680 tỷ đồng bao gồm 987 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Lâm Anh