Tài chính

Tài chính ngân hàng dẫn đầu vốn đầu tư ra nước ngoài

21:02 | 28/07/2018

Chia sẻ

7 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 279,6 triệu USD. Riêng trong tháng 7, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài đăng ký và cấp mới tăng thêm đạt 16,5 triệu USD.
tai chinh ngan hang dan dau von dau tu ra nuoc ngoai Phó Thủ tướng: Gia tăng sự chống chịu của hệ thống tài chính ngân hàng
tai chinh ngan hang dan dau von dau tu ra nuoc ngoai

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 7 tháng đầu năm 2018, cả nước có 81 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, với tổng vốn đầu tư 238,3 triệu USD, 21 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn tăng thêm 41,3 triệu USD. Tính chung 7 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 279,6 triệu USD.

Trước đó, báo cáo của Bộ kế hoạch và Đầu tư cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 263,08 triệu USD, trong đó vốn đăng ký mới là 222,48 triệu USD. Như vậy, riêng trong tháng 7, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài đăng ký và cấp mới tăng thêm đạt 16,5 triệu USD.

Cũng theo báo cáo, trong 7 tháng năm 2018, lĩnh vực tài chính ngân hàng dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 105,77 triệu USD, chiếm 37,8% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đứng thứ hai với 63,84 triệu USD và chiếm 22,8% tổng vốn đầu tư; công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ 3 với 45,47 triệu USD, chiếm 16,3% tổng vốn đầu tư. Còn lại là các dự án thuộc các lĩnh vực khác.

Được biết, vào tháng 2/2018, lĩnh vực tài chính ngân hàng có 1 dự án được cấp phép đầu tư ra nước ngoài trị giá 105 triệu USD.

Trong 7 tháng năm 2018, Việt Nam đã đầu tư sang 32 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó, Lào là địa bàn dẫn đầu với 84 triệu USD, chiếm 30% tổng vốn đầu tư; Australia xếp thứ 2 với 37,1 triệu USD, chiếm 13,3% tổng vốn đầu tư; Slovakia xếp thứ 3 với 1 dự án có vốn đăng ký 35,9 triệu USD, chiếm 12,9% tổng vốn đầu tư; tiếp theo là Campuchia, Cuba, Myanmar.

Vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt đỉnh vào năm 2010 với hơn 3,5 tỷ USD. Trong 3 năm trở lại đây, vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài quanh mức 1 tỷ USD/năm.

Xem thêm

Hồng Quân