Doanh nghiệp

Sức ép giảm tồn kho của khách hàng Mỹ đẩy lợi nhuận Vĩnh Hoàn sụt giảm 58% trong quí III

17:38 | 21/10/2019

Chia sẻ

9 tháng đầu năm 2019, CTCP Vĩnh Hoàn (Mã: VHC) đã thực hiện 57% chỉ tiêu doanh thu và 78% kế hoạch lợi nhuận đề ra. Những tháng cuối năm, Công ty kì vọng xuất khẩu sẽ phục hồi nhờ nhu cầu tăng cao vào mùa lễ.

Quí III/2019, doanh thu thuần của Vĩnh Hoàn giảm hơn 25% so với cùng kì, đạt khoảng 1.882 tỉ đồng. Biên lãi gộp quí này cũng giảm xuống mức 19,7% từ mức 29,9% của quí III/2018.

Trong khi đó, các chi phí tài chính, bán hàng và quản lí doanh nghiệp của Vĩnh Hoàn vào tăng 14% so với cùng kì năm trước, lên mức 119 tỉ đồng trong quí III/2019. 

Đồng thời, quí III vừa qua, Công ty cũng không ghi nhận lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết (cùng kì khoản thu nhập này là 35 tỉ đồng). 

Kết quả, Vĩnh Hoàn báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ gần 254 tỉ đồng trong quí III/2019, giảm hơn 58% so với cùng kì 2018.

Trước đó, Vĩnh Hoàn cho biết hoạt động kinh doanh của công ty đã gặp một số khó khăn trong quí III đến từ việc các khách hàng Mỹ kéo dài chính sách giảm hàng tồn kho. Điều này đã ảnh hưởng đến sản lượng xuất khẩu cá tra sang thị trường này, khiến doanh thu suy giảm.

Lũy kế 9 tháng 2019, Công ty đạt doanh thu thuần hơn 5.696 tỉ đồng và 981 tỉ đồng lãi sau thuế sau 3 quí kinh doanh, chỉ giảm khoảng 13% và 5% so với cùng kì năm trước nhờ kết quả tích cực trong nửa đầu năm.  

Như vậy, Vĩnh Hoàn đã thực hiện xấp xỉ 57% chỉ tiêu doanh thu và 78% kế hoạch lợi nhuận đặt ra trong năm 2019. Đối với những tháng cuối năm, Công ty kì vọng xuất khẩu sẽ phục hồi nhờ nhu cầu tăng cao vào mùa lễ.

9 tháng đầu năm 2019, Công ty ghi nhận dòng tiền kinh doanh dương 829 tỉ đồng. Tại thời điểm 30/6/2019, khoản phải thu ngắn hạn khách hàng của Vĩnh Hoàn là gần 1.274 tỉ đồng, giảm gần 34% (khoảng 650 tỉ đồng) so với đầu năm.

Nguồn tiền thu vào lớn được Công ty đem gửi ngân hàng và giảm bớt nợ vay. Theo đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (chủ yếu là tiền gửi ngân hàng) cũng hơn gấp đôi đầu năm, lên mức gần 1.266 tỉ đồng vào cuối quí III/2019. Nợ vay ngắn hạn giảm gần 21% xuống còn 1.007 tỉ đồng.

Thừa Vân