Tài chính

Nhà đầu tư mua 2.500 tỉ đồng trái phiếu HDBank lần 1, ngân hàng tiếp tục phát hành 2.000 tỉ đồng trái phiếu lần 2/2019

18:14 | 09/05/2019

Chia sẻ

Trước đó, HDBank đã có quyết định phát hành 5.000 tỉ đồng trái phiếu lần 1/2019 theo tờ trình của Tổng Giám đốc ngày 15/3.

Trong lần 2/2019, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank - Mã: HDB) quyết định huy động 2.000 tỉ đồng từ trái phiếu, theo tờ trình và phương án của Tổng Giám đốc ngân hàng này 25/4.

Trước đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) HDBank đã có quyết định phát hành 5.000 tỉ đồng trái phiếu lần 1/2019 theo tờ trình của Tổng Giám đốc ngày 15/3.

Kết quả trong lần 1 này, HDBank thu về 1.100 tỉ đồng (đợt 1 ngày 22/4) và 1.400 tỉ đồng (đợt 2 ngày 23/4) từ hai đợt phát hành. Trái phiếu kỳ hạn 2 và 3 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ, có ghi tên người sở hữu và được thanh toán bằng VND.

Lãi suất danh nghĩa từ 6,3 - 7%/năm; lãi suất thực tế cũng từ 6,3 - 7%/năm. Kỳ hạn trả lãi trái phiếu được trả 12 tháng/lần, định kỳ hàng năm vào ngày trả lãi.

Tổ chức phát hành (HDBank) được quyền mua lại tối đa 420 tỉ đồng (đợt 1) và 800 tỉ đồng (đợt 2) mệnh giá trái phiếu sau 1 năm phát hành theo các điều khoản và điều kiện chi tiết.

Trái chủ được quyền yêu cầu tổ chức phát hành (HDBank) mua lại tối đa 420 tỉ đồng (đợt 1) và 800 tỉ đồng (đợt 1) mệnh giá trái phiếu sau 1 năm phát hành theo các điều khoản và điều kiện chi tiết.

Danh sách các trái chủ mua trái phiếu HDBank trong đợt 1 và 2 của lần 1/2019.

Nhà đầu tư mua 2.500 tỉ đồng trái phiếu HDBank lần 1, ngân hàng tiếp tục phát hành 2.000 tỉ đồng trái phiếu lần 2/2019 - Ảnh 1.

(Nguồn: HDBank)

Ánh Dương

Theo Kinh tế & Tiêu dùng