Tài chính

HDBank được phê duyệt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 24% trong năm 2019?

11:51 | 19/04/2019

Chia sẻ

HDBank đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận 27% đạt trên 5.000 tỉ đồng, tổng dư nợ tín dụng tăng 24% đạt 160.811 tỉ đồng.
HDBank được phê duyệt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 24% trong năm 2019? - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank).

Theo tài liệu đại hội cổ đông năm 2019, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank - Mã: HDB) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 5.077 tỉ đồng, tăng 27% so với năm 2018.

Cùng với đó, tổng tài sản ước tăng 16% đạt 250.066 tỉ đồng, tăng trưởng dư nợ tín dụng khoảng 24% đạt 160.811 tỉ đồng. Tổng huy động dự kiến đạt 224.238 tỉ đồng, tăng 20%.

Ngân hàng cho biết tăng trưởng dư nợ dự kiến sẽ không vượt quá hạn mức tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Năm nay, HDBank dự kiến sẽ tiếp tục phương án sáp nhập với PGBank, tuy nhiên vấn đề này chưa được đề cập trong các tài liệu đại hội đã công bố. Và cũng chưa rõ rằng việc thực hiện sáp nhập này có là điều kiện để HDBank được nới rộng hơn về hạn mức tăng trưởng tín dụng so với các ngân hàng khác hay không.

HDBank được phê duyệt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 24% trong năm 2019? - Ảnh 2.

Kế hoạch kinh doanh của HDBank năm 2019 (Nguồn: Tài liệu ĐHCĐ HDBank).

HDBank cho biết để đạt được mục tiêu kế hoạch, ngân hàng sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm, dịch vụ đặc trưng, khai thác các khách hàng trong hệ sinh thái và tăng cường cấp tín dụng xanh. Cùng với đó, HDBank cũng sẽ phát triển mạnh mảng dịch vụ ngân hàng điện tử và hoàn thiện hệ thống quản lí  rủi ro.

Cuối năm 2018, ngân hàng có 285 điểm hoạt động gồm một trụ sở chính, một văn phòng đại diện khu vực miền Bắc, 62 chi nhánh, 221 phòng giao dịch và hơn 13.800 điểm hoạt động tài chính trên cả nước. Năm 2019, HDBank dự kiến nâng số lượng lên 308 điểm cung cấp dịch vụ.

Năm 2018, lợi nhuận trước thuế của HDBank đạt trên 4.000 tỉ đồng, tăng 65,7% so với năm trước và vượt kế hoạch đặt ra đầu năm (3.933 tỉ đồng). Tính đến 31/12/2018, tổng tài sản HDBank đạt 216.107 tỉ đồng, tăng 14%, trong đó cho vay khách hàng đạt 123.131 tỉ đồng, tăng 17,8%. Số dư tiền gửi của khách hàng đạt 128.060 tỉ đồng, tăng 15,4%.

HDBank dự kiến sẽ trình đại hội sắp tới phương án chia cổ tức tỉ lệ 10% bằng cổ phiếu trong năm 2019. Đồng thời, ngân hàng còn lên kế hoạch phát hành 20% cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tích luỹ. Tính đến 31/12/2018, thặng dư vốn cổ phần của HDBank đạt 2.042 tỉ đồng.

Diệp Bình