Tài chính

HDBank dự chia cổ tức 10%, phát hành 20% cổ phiếu thưởng cho cổ đông

10:29 | 14/04/2019

Chia sẻ

Hiện tại ngân hàng chưa công bố cụ thể về phương án phát hành cổ phiếu thưởng và kế hoạch kinh doanh cho năm 2019.
HDBank dự chia cổ tức 10%, phát hành 20% cổ phiếu thưởng cho cổ đông - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank).

Theo tài liệu đại hội cổ đông đã công bố, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank - Mã: HDB) dự kiến sẽ thực hiện chia cổ tức tỉ lệ 10% trong năm 2019 bằng cổ phiếu.

Năm 2018, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của HDBank đạt 3.201 tỉ đồng, sau khi trích lập các quĩ, lợi nhuận còn lại là 1.369 tỉ đồng. Tổng lợi nhuận có thể được chia cổ tức trong năm là 2.586 tỉ đồng.

Ngoài ra, ngân hàng còn lên kế hoạch phát hành 20% cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tích luỹ. Tính đến 31/12/2018, thặng dư vốn cổ phần của HDBank đạt 2.042 tỉ đồng.

HDBank dự chia cổ tức 10%, phát hành 20% cổ phiếu thưởng cho cổ đông - Ảnh 2.

Nguồn: Tài liệu ĐHCĐ HDBank.

Tại đại hội, HDBank cũng thực hiện trình đại hội về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2019 ước 16 tỉ đồng.

HDBank cũng chưa công bố chính thức tài liệu về kế hoạch kinh doanh của năm 2019.

Năm 2018, lợi nhuận sau thuế của HDBank đạt 3.202 tỉ đồng, tăng gần 64% so với năm trước. Tính đến cuối năm 2018, tổng tài sản ngân hàng đạt 216.057 tỉ đồng, tăng 14,4% trong đó dư nợ tín dụng đạt 186.722 tỉ đồng, tăng 17,8%. 

Mới đây, vào ngày 2/4 Hội đồng quản trị của ngân hàng cũng quyết định phát hành 5.000 tỉ đồng trái phiếu đợt 1/2019.

HDBank dự chia cổ tức 10%, phát hành 20% cổ phiếu thưởng cho cổ đông - Ảnh 3.

Nguồn: Tài liệu ĐHCĐ HDBank.


Diệp Bình