Tài chính

So sánh lãi suất 4 'ông lớn' ngân hàng thương mại Nhà nước mới nhất tháng 1/2020

16:35 | 03/01/2020

Chia sẻ

Ảnh minh hoạ

Mức lãi suất cao nhất trong nhóm là 6,8%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 12 tháng trở lên tại Agribank, Vietcombank, BIDV và từ 24 tháng đối với VietinBank.

4 ngân hàng Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV là những ngân hàng có tổng tài sản và qui mô lớn nhất trong ngành ngân hàng và cũng là nhóm có lượng khách hàng gửi tiền, vay tiền nhiều nhất.

Tuy nhiên, lãi suất huy động tại nhóm ngân hàng này lại nằm ở mặt bằng thấp so với các ngân hàng thương mại cổ phần. 

Theo biểu lãi suất mới nhất tháng 1/2020 của 4 "ông lớn" ngân hàng này, mức lãi suất tiền gửi từ 1 tháng trở lên dao động từ 4,3% - 6,8%/năm. Mức lãi suất cao nhất trong nhóm là 6,8%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 12 tháng trở lên tại Agribank, Vietcombank, BIDV và từ 24 tháng trở lên tại VietinBank.

Lãi suất huy động tại các kì hạn tại 4 ngân hàng ở mức tương đương nhau hoặc có chênh lệch không đáng kể. Cụ thể, lãi suất tiền gửi các kì hạn từ 1 - 2 tháng là 4,3%/năm; kì hạn 3 - 4 tháng là 4,8%/năm;  lãi suất kì hạn 6 tháng ở mức 5,3%/năm,...

So sánh lãi suất ngân hàng tại 4 ông lớn NHTM Nhà nước mới nhất tháng 1/2020

Ngân hàngAgribankVietinBankVietcombankBIDV
1 tháng4,30%4,30%4,30%4,30%
2 tháng4,30%4,30%4,30%4,30%
3 tháng4,80%4,80%4,80%4,80%
4 tháng4,80%4,80%4,80%
5 tháng4,80%4,80% 4,80%
6 tháng 5,30%5,30%5,30%5,30%
7 tháng5,30%5,30%  
8 tháng5,30%5,30%  
9 tháng5,40%5,30%5,30%5,30%
12 tháng6,80%6,80%6,80%6,80%
13 tháng6,80%6,60% 6,80%
15 tháng6,80%6,60% 6,80%
18 tháng6,80%6,70%6,80%6,80%
24 tháng6,80%6,80%6,80%6,80%
36 tháng 6,80%6,80%6,80%
LS cao nhất6,80%6,80%6,80%6,80%
Điều kiện12 tháng trở lên24 tháng trở lên12 tháng trở lên12 tháng trở lên

Nguồn: Trúc Minh tổng hợp.

Trúc Minh