Doanh nghiệp

SCIC công bố danh sách 108 doanh nghiệp thoái vốn trong năm 2019: Vinamilk, FPT, BMI, Licogi...

18:24 | 24/06/2019

Chia sẻ

Trong đó kế hoạch thoái vốn tại Vinamilk sẽ phải chờ chỉ đạo của Thủ tướng.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa công bố danh sách 108 doanh nghiệp dự kiến thoái vốn trong năm 2019 trong đó có những cái tên đáng chú ý như CTCP Bảo Minh (Nhà nước sở hữu 51%), CTCP Hạ tầng Bất động sản Việt Nam (Nhà nước sở hữu 48%), CTCP FPT (NN sở hữu 6%), Tổng công ty CP Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (NN sở hữu 36%), Tổng công ty Licogi (NN sở hữu 41%), CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (NN sở hữu 11%), CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (NN sở hữu 9%), CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang (NN sở hữu 50%)…

Riêng CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) do NN sở hữu 36% có trong danh sách thoái vốn nhưng phải thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong năm 2019, SCIC đặt kế hoạch tổng doanh thu 6.499 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.510 tỉ đồng; kế hoạch đầu tư 3.000 tỉ đồng.

scic-b-15597053386152001957440

BM tổng hợp

Năm 2018, SCIC đạt doanh thu thuần hợp nhất 12.705 tỉ đồng, tăng trưởng 72% so với năm 2017. Về cơ cấu, gần 7.800 tỉ đồng doanh thu từ bán các khoản đầu tư (năm 2018, SCIC thoái vốn thành công tại Nhựa Bình Minh và Vinaconex); 3.338 tỉ đồng doanh thu từ cổ tức được chia và 1.559 tỉ đồng từ lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu.

Kết quả,  năm 2018 SCIC lãi ròng 9.339 tỉ đồng, tăng 45%; nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 1.226 tỉ đồng, gấp gần 4 lần năm 2017. Công ty đạt mức kỷ lục về doanh thu lợi nhuận. 

Tổng tài sản của công ty tại thời điểm cuối năm 2018 đạt 50.081 tỉ đồng, giảm gần 11.000 tỉ đồng so với đầu năm.

Nguyên nhân giảm chủ yếu do SCIC đã chuyển giao lại quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp gần 17.000 tỉ đồng tại cho Bộ Tài chính; ngược lại giá trị đầu tư vào các công ty liên kết, công ty con lại gia tăng.

Tổng giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn cuối kỳ gần 17.000 tỉ đồng, trong đó 15.182 tỉ đồng là đầu tư ghi nhận theo giá gốc, tức là các khoản đầu tư mà SCIC nhận bàn giao lại từ Nhà nước, các khoản đầu tư này đã trừ dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn. Gần 1.800 tỉ đồng giá trị đầu tư được hình thành từ nguồn vốn của công ty gồm cả giá vốn và lãi được chia.

Cơ cấu cho thấy các khoản đầu tư phân bổ đều giữa cổ phần đã niêm yết, chưa niêm yết và trái phiếu, mỗi mảng chiếm 1/3.

Đông A

Theo Kinh tế & Tiêu dùng