Nhà đất

Sau quí lãi cao nhất lịch sử, Đô thị Kinh Bắc báo lãi ròng quí III giảm hơn 40% so với cùng kì

12:55 | 01/11/2019

Chia sẻ

Quí III/2019, doanh thu thuần của Đô thị Kinh Bắc đạt hơn 916 tỉ đồng, tăng 39% nhưng LNST chỉ đạt 132 tỉ đồng, giảm 44% so với cùng kì năm 2018.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Mã: KBC) vừa công bố báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quí III/2019. Nếu như quí trước doanh nghiệp báo lãi ròng cao nhất kể từ khi niêm yết thì bước sang quí này, kết quả kinh doanh có phần kém khởi sắc hơn.

Cụ thể, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ quí III của KBC đạt hơn 916 tỉ đồng, tăng 39% so với cùng kì năm 2018. Trong đó, doanh thu cho thuê đất và chuyển nhượng bất động sản chiếm tỉ trọng lớn nhất, đạt 2,214 tỉ đồng, chiếm 89%; đồng thời tăng 46% so với cùng kì.

Chi phí bán hàng, chi phí quản lí doanh nghiệp tăng cộng với khoản lỗ từ công ty liên kết khiến lãi ròng của KBC chỉ đạt 132 tỉ đồng. Con số này giảm 67% so với quí trước và giảm 44% so với cùng kì.

Lũy kế 9 tháng năm 2019, doanh thu của Đô thị Kinh Bắc đạt hơn 2.486 tỉ đồng, tăng 49% so với cùng kì năm 2018. Lợi nhuận sau thế đạt 645 tỉ đồng, tăng 22%.

KBC 1

BCTC hợp nhất quí III/2019 KBC.

Theo kế hoạch kinh doanh năm nay, Đô thị Kinh Bắc đặt chỉ tiêu doanh thu 3.900 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.036 tỉ đồng. Như vậy, hết 9 tháng năm 2019, doanh nghiệp này thực hiện được 63,7% doanh thu và 62,2% lợi nhuận của cả năm.

Tính đến cuối kì kế toán quí III/2019, tổng tài sản của KBC đạt 17.593 tỉ đồng, tăng 4% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt gần 15,299 tỉ đồng tăng 3%, tài sản dài hạn đạt 2,295 tỉ đồng, tăng 12%.

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, các khoản phải thu và hàng tồn kho của KBC chiếm tỉ trọng (gần 94.5%), lần lượt là 6,329 tỉ đồng và 8,128 tỉ đồng. Ngoài ra, tiền và tương đương tiền gấp 3 lần đầu năm, đạt 612 tỉ đồng.

Tính đến 30/9/2019, hàng tồn kho của KBC ghi nhận hơn 8.127 tỉ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại KCN và KĐT Tràng Cát (3.508 tỉ đồng), KCN Tân Phú Trung (2.267 tỉ đồng).

KBC 2

BCTC hợp nhất quí III/2019 KBC.

Ngoài ra, Đô thị Kinh Bắc còn có một số dự án đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện (Khu ngoại giao đoàn Hà Nội, Nhà xưởng KCN Quang Châu, KCN Quế Võ,...) được ghi nhận vào chi phí xây dựng cơ bản dở dang với giá trị hơn 137 tỉ đồng.

Nợ phải trả của KBC tính đến hết quí III/2019 ghi nhận hơn 7.345 tỉ đồng, trong đó nợ ngắn ngạn là 4.133 tỉ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn có một khoản vay dài hạn (vay ngân hàng, trái phiếu) hơn 937 tỉ đồng.

Thu Hà